null A védelembe vétel fenntartásáról

A nagykorú védelembe vételének fenntartásáról

AJB 461/2011

 

A jogbiztonság elvét sérti, ha fennmarad a 18. életévét betöltött fiatal felnőtt védelembe vétele, amit még a nagykorúsága előtt rendeltek el. Az ombudsman jogszabály-módosítást javasol.

A hatályos jogszabályok szerint az 50 óránál igazolatlanul többet mulasztó tanköteles gyermek iskoláztatási támogatásának folyósítását a jegyzőnek fel kell függesztenie és a gyermeket – életkorától függetlenül – védelembe kell vennie. A védelembe vétel célja, hogy a szülőt támogassa nevelési, gondozási feladatai ellátásban, elősegítse a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, családban való nevelkedését. A védelembe vételi határozat ennek érdekében a szülőre ró kötelezettségeket és a gyermek számára állapíthat meg magatartási szabályokat. A védelembe vétellel egyidejűleg családgondozót kell kirendelni, és az intézkedést a tanév végéig akkor is meg kell hosszabbítani, ha a gyermek időközben nagykorú lesz.

Az ügyben Szabó Máté a nemzeti erőforrás minisztert szakmai álláspontja kifejtésére kérte és azt a választ kapta, hogy a szaktárca vezetője – az olyan rendkívüli élethelyzetektől eltekintve, mint a fiatalkorú házasságkötése, vagy a saját gyermekről való gondoskodás – a gyermek, fiatal felnőtt érdekében indokoltnak tartja a védelembe vétel kötelező elrendelését és fenntartását.

Az ombudsman a miniszterrel abban egyetértett, hogy ösztönözni kell a hátrányos helyzetű gyermekek tanulását, iskolába járását, az ehhez nyújtott állami segítségről a nagykorúsághoz közel álló, vagy már nagykorú tanulók esetében sem lehet lemondani. Álláspontja szerint azonban a gyermekjóléti alapellátás számára nem lehet előírni olyan konkrét, számon kérhető feladatokat, határidőket, amelyekkel a 18. életévét néhány hónapon belül betöltő fiatal tankötelezettség-teljesítése elősegíthető, vagy kikényszeríthető lenne. Az ombudsman a nagykorúsághoz közel állók igazolatlan mulasztása esetében formálisnak tartja a mérlegelés nélküli védelembe vételi kötelezettséget. Az pedig sérti a jogbiztonság követelményét, ha a védelembe vételt a 18. életév betöltése után is fenntartják – állapította meg Szabó Máté.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért a nemzeti erőforrás miniszternek javasolta, fontolja meg a jogszabály módosítását, amelynek eredményeként az iskoláztatási támogatás felfüggesztésekor a jegyző mérlegelési jogkörben dönthetne, szükséges-e védelembe venni a nagykorúság előtt álló gyermeket. Szabó Máté indítványozta továbbá, hogy helyezzék hatályon kívül a törvénynek azt a rendelkezését, amely előírja a védelembe vétel fenntartását a betöltött 18. életév után is.

A teljes jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201100461.rtf oldalon.