null A vagyonőri igazolványokról

A személy- és vagyonőri igazolvány kiállításáról

AJB-370/2011

 

Nem sérti a jogállamiság elvét az, hogy jogszabály a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység ellátásához meghatározott követelményeket ír elő. A szabályozás azonban félreérthető, félremagyarázható és ellentmondásos, ami lehetőséget teremthet az önkényes jogalkalmazásra. Ez viszont már sértheti a jogbiztonság követelményét, negatívan befolyásolhatja a munkához, a foglalkozás szabad megválasztásához való jog érvényesülését is – hívta fel a figyelmet dr. Szabó Máté országgyűlési biztos.

A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás gyakorlásához az állam követhető, egyértelmű jogszabályban ír elő feltételeket, jogokat és kötelezettségeket, valamint szabályozza a tevékenység ellenőrzését. Egy panaszbeadvány nyomán végzett ombudsmani vizsgálatból azonban az is kiderült, hogy aggályos a szakképesítési feltételeket meghatározó belügyminiszteri rendelet és ezt az országos rendőr főkapitány utasításban igyekezett orvosolni. Az utasítás úgy szólt, hogy – kétség esetén – az országos főkapitányság igazgatásrendészeti főosztályának állásfoglalása az irányadó, mi fogadható el megfelelő szakképesítésnek.

A főkapitányi utasítás tartalma az ombudsman megítélése szerint összeegyeztethetetlen a jogállamiság elvével, jogbizonytalanságot idézhet elő azáltal, hogy az igazgatásrendészeti főosztály akár normán kívüli feltételeket is megszabhat. Komoly garanciális jelentőségű érdek fűződik ahhoz, hogy a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói igazolvány kiállítását célzó eljárás tisztán szakmai alapon folyjék, ezért az ombudsman azt tartaná megoldásnak, ha jogszabály teljes körűen rendelkezne a képesítési előírásokról, és az nem a jogalkalmazó – esetünkben a rendőrség – jogértelmezésétől függne.

Szabó Máté hangsúlyozta azt is, hogy a jogszabályokkal szemben általában is fontos követelmény, hogy érthetőek legyenek, amit különösen igaznak ítélt meg a munkához, foglalkozáshoz, vállalkozáshoz való alapjog érvényesülését befolyásoló hatósági engedélyek, igazolványok kiadását, kiállítását szabályozó normák esetében. A félreérthető, félremagyarázható és ellentmondásos szabályozás ugyanis lehetőséget ad az önkényes jogalkalmazásra, ami sértheti a jogbiztonság követelményét, és a munkához, a foglalkozás szabad megválasztásához való jog érvényesülését. A jogbiztonság megköveteli, hogy az állampolgárok jogait és kötelességeit törvényben megszabott módon kihirdetett és bárki számára hozzáférhető jogszabályok tartalmazzák, ami lehetővé teszi, hogy a jogalanyok magatartásukat a jog előírásaihoz tudják igazítani.

Szabó Máté a problémák orvoslására felkérte a belügyminisztert és az országos rendőrfőkapitányt.

A jelentés megtekinthető a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201100370.rtf címen.