null A tévesen levont járulék visszafizetéséről

A tévesen levont járulék visszafizetéséről

AJB-486/2012.

 

Nem írja elő jogszabály, hogyan igényelheti vissza a biztosított azt a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot, amit a jogutód nélkül megszűnt munkáltató korábban tévesen vont le. Az ombudsman szerint a ma érvényes szabályozatlanság ellentétes a jogállamiság elvével, valamint a jogbiztonság követelményével és sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot is.

A szlovák állampolgárságú panaszos beadványában előadta, hogy 2004 és 2007 között Magyarországon dolgozott. Munkáltatói minden esetben levonták munkabéréből a nyugdíjjárulékot és az egészségbiztosítási járulékot, azonban amikor hazánkban dolgozott, Szlovákiában már nyugdíjas volt, ezért a szabályozás értelmében akkor Magyarországon nem kellett volna járulékokat fizetnie. Sérelmezte, hogy a korábban megfizetett járulékok után semmilyen ellátásban nem részesül, és a tévesen levont összeget sem kapja vissza.

A hazai jogszabályi rendelkezés értelmében amennyiben a munkáltató a biztosítottól a törvényben előírtnál több járulékot vont le, a többletet legkésőbb a biztosított kérését követő 15 napon belül vissza kell fizetni. Fontos körülmény, hogy jogszabály értelmében a visszaigénylés csak a munkáltatón keresztül, vele elszámolva, vagy ha az valamilyen okból nem lehetséges, a munkáltató adóhatósági bejelentése alapján történhet. Az utóbbi esetben az adóhatóság számol el a munkáltatóval, majd az a munkavállalóval. Nincs azonban mód erre, ha a korábbi munkáltató jogutód nélkül megszűnik. A panaszügyben szereplő munkáltatók megszűntek, következésképp nem volt, aki a jogszabálynak megfelelően bejelentette volna az igényt az adóhatóságnak.

Az alapvető jogok biztosának álláspontja szerint mindenképpen indokolt a problémát jogszabályban rendezni és ezt sürgeti az is, hogy egyre több az ilyen jogutód nélkül megszűnő jogi személy, vállalkozás. Szabó Máté ombudsman ezért felkérte a nemzetgazdasági minisztert, kezdeményezze a jogszabály kiegészítését, úgy hogy az megnyugtatóan rendezze a jogutód nélkül megszűnt munkáltató által tévesen levont járulékok visszatérítésének eljárását.

A teljes jelentés olvasható a /documents/10180/143994/201200486.rtf/489e0775-2b75-464e-98c1-06f2df518850 oldalon.