null A temetőkben szedett díjakról

A temetőkben szedett díjakról

AJB-262/2012

 

Csak a törvényben megnevezett jogcímeken szedhető díj a temetőkben. A temető üzemeltetője ezeken felül semmi másért nem kérhet pénzt – állapította meg átfogó vizsgálatának végén az ombudsman.

Szabó Máté állampolgári panaszokból értesült arról, hogy Magyarország városainak temetőiben a különböző jogállású szervek – ilyen a tulajdonos, a fenntartó, vagy az üzemeltető – díjat kérnek a temetőbe látogatóktól a parkolásért, több önkormányzat pedig rendeletében az eltemettetőt hulladékszállítási díj megfizetésére is kötelezi. A biztos korábban már visszásnak nevezte, hogy a Budapesti Temetkezési Intézet a temetői utak használatáért behajtási díjat kér.

Több hasonló panasz alapján az ombudsman országos vizsgálatra kérte a belügyminisztert. A vizsgálat kiterjedt a városokban található valamennyi temetőre, annak tulajdonosától függetlenül, és arra az eredményre jutott, hogy több településen meg nem engedett jogcímeken is szednek díjakat, ami sérti a jogbiztonságot és túlterjeszkedik a helyi önkormányzáshoz való jog keretein.

A települési önkormányzat feladata, hogy gondoskodjon a köztemető fenntartásáról. A temető tulajdonosa pedig köteles a temető üzemeltetéséről gondoskodni, aminek a feladatait saját maga, illetve szerződés alapján, gazdálkodó szervezet útján is elláthatja. Köztemető esetén a temető használatának rendjéről önkormányzati rendeletben, egyéb temetők esetében temetőszabályzatban kell rendelkezni.

Az üzemeltetéssel összefüggésben megállapítható díjak körét a törvény rögzíti, három díjcsoportot különböztetve meg: a sírhelydíjat, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, a létesítmények igénybevételi díját. E nevesített díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat állapítja meg. A törvény végrehajtási rendelete azt is rögzíti, hogy a temető üzemeltetője a szabályzatban megállapítottakon felül más díjat nem állapíthat meg, így nem szedhető pénz a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért.

A törvény felhatalmazza az önkormányzatot, hogy rendeletben állapítsa meg a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozói igénybevételének díját. A képviselő-testület erről önkormányzati rendeletet alkothat, a felhatalmazás kereteinek túllépésére azonban már nincs joga.

Az alapvető jogok biztosa a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez fordult és kérte, hogy a belügyminiszter bevonásával – a kormányhivatalokon, valamint a temetkezési közszolgáltatások felügyeletét ellátó hatóságokon keresztül – intézkedjen a jogszabályokba ütköző módon szedett temetői díjak gyakorlatának felszámolásról.

A jelentés a /documents/10180/143994/201200262.rtf/e5ceff99-1574-4a0c-bb36-a83ee2b34986 oldalon olvasható.