null A távhődíj-juttatások megtérítéséről

Az elmaradt távhődíj-juttatások megtérítéséről

AJB 3847/2010.

 

Bár a fogyasztók visszafizették a jogosulatlanul igénybe vett szociális alapú távhőtámogatást, egy minisztériumi rendelet miatt nem élhettek a távfűtés költségeit mérséklő és alanyi jogon járó távhődíj-juttatással. A 2008-2009-es ügy végére most került pont: az ombudsman kezdeményezésére a szolgáltatók utólag megtérítették a korábban megtagadott juttatást.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010-es állásfoglalása alapján visszamenőlegesen nem érvényesíthette az alanyi jogon járó távhődíj-juttatást az, aki korábban jogosulatlanul vette igénybe a szociális alapú távhőtámogatást. Az érintettek annak ellenére nem juthattak hozzá ehhez a minden fogyasztót automatikusan megillető, költségeket mérséklő juttatáshoz, hogy részben, vagy teljesen visszafizették a nekik nem járó, de igénybe vett szociális típusú távhőtámogatás összegét.

Szabó Máté ombudsman korábban már foglalkozott a problémával és jelentésében rámutatott arra, hogy a távhődíj-juttatás 2008 októbere és 2009 decembere között járt azoknak a háztartási fogyasztóknak, aki a távhőszolgáltatást háztartási célra vette igénybe és nem voltak jogosult energiafelhasználási támogatásra. A biztos kifejtette, hogy a távhődíj-juttatás nem rászorultságtól függő szociális támogatás, hanem a díjkompenzáció szerepét töltötte be, amelyet a szolgáltató külön igénylés nélkül érvényesített a távhőszámlában. A juttatás visszamenőleges megállapítását – amennyiben a fogyasztó az energiafelhasználási támogatást bármely okból jogosulatlanul veszi igénybe – jogszabályi rendelkezés nem zárja ki – tisztázta a biztos. Ezzel a megállapításával az ombudsman megkereste a Magyar Államkincstár elnökét és azt kérte tőle, hogy a távhődíj-juttatástól a minisztériumi állásfoglalás miatt elesők ügyében folytasson le országos átfogó vizsgálatot, és utólag szerezzen érvényt a távhődíj-juttatás jogszabályainak.

A MÁK elnökhelyettese többszöri levélváltást követően arról tájékoztatta az alapvető jogok biztosát, hogy a felülvizsgálatot elvégezte, amelynek eredményeként az országban működő 47 szolgáltató utólag megtérítette a 2008-2009-ben megtagadott távhődíj-juttatást, illetve eljárt azok ügyében, akik annakidején nem, vagy csak részben fizették vissza a jogtalanul igénybe vett másik fajta, szociális alapú támogatást.