null A Tamariska-domb védettségének visszavonásáról

A Tamariska-domb védettségének visszavonásáról

AJB-17/2012.

 

Nem felel meg a természetvédelmi törvény követelményeinek a Fővárosi Közgyűlés döntése, amely megszüntette a csepeli Tamariska domb természetvédelmi oltalmát – állapította meg Szabó Máté ombudsman. Ezen a területen ma is védelemre érdemes természeti értékek találhatóak. Időközben a Vidékfejlesztési Minisztérium a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását kezdeményezte a Duna-Ipoly Nemzeti Park igazgatóságánál.

Budapest Főváros Közgyűlése 2011. októberi ülésén Csepel polgármesterének egyéni képviselői indítványára visszavonta a Tamariska-domb helyi jelentőségű természeti védettségét. A rendelet azonban jogalkotási hiba miatt nem lépett hatályba. Emiatt a közgyűlés a 2012. februári ülésén ismételten napirendre tűzte és megszavazta a javaslatot, annak dacára is, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága szakmai véleményében nem támogatta a védettség megszüntetését.

Az ügyben jövő nemzedékek országgyűlési biztosa még 2011-ben hivatalból indított vizsgálatot, amit az alapvető jogok biztosa fejezett be. Az ombudsman az eljárásban lényeges jogi, szakmai és formai hibákat talált. A védettséget visszavonó döntés sérti a védettségi szint csökkentésének tilalmát és nem felel meg a természetvédelmi törvény követelményeinek, mert a Fővárosi Közgyűlés olyan terület természetvédelmi oltalmának megszüntetéséről döntött, amelyen ma is védelemre érdemes természeti értékek találhatóak. A visszásságot az is jelzi, hogy időközben a Vidékfejlesztési Minisztérium a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását kezdeményezte a nemzeti park igazgatóságánál.

Mindezek alapján a biztos megállapította, hogy a Fővárosi Közgyűlés eljárása és a Tamariska-domb helyi védettségének feloldásáról hozott döntése többszörösen sértette a vonatkozó jogszabályi követelményeket, szemben áll az egészséges környezethez való joggal, illetve a jogállamiság és a jogbiztonság elvével. A biztos arra is felhívta a figyelmet, hogy a vidékfejlesztési miniszter által kezdeményezett országos védetté nyilvánítási eljárás nem orvosolja azt a tényt, hogy a Tamariska-domb a közgyűlés döntése óta nem védett terület.

Az alapvető jogok biztosa Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetőjéhez fordult a természetvédelmi oltalom helyreállítása és a visszavonó rendelet hatályon kívül helyezése érdekében.

A jelentés a /documents/10180/143994/201200017.rtf/b56f6650-68ab-469e-bdc4-ffca63a79fa7 oldalon olvasható.