null A szülői felügyeleti jog korlátozásáról

A szülői jogok korlátozásáról

AJB 7714/2012

 

A jogbiztonságot sérti, ha a gyermek bántalmazásáról beszámoló jelzést követően a gyermekjóléti szolgálat a saját hatósági eljárása mellett az ügyben ugyanolyan jogi lehetőségekkel rendelkező másik hatóság eljárását is kéri. Szabó Máté ombudsman egy panaszbeadványt kivizsgálva azt is megállapította, hogy a tisztességes eljárás követelményével szemben áll, ha a hatóságok jogszabályi felhatalmazás nélkül korlátozzák döntéseiben a felügyeleti jogot gyakorló szülőt.

A négy éves gyermekét egyedül nevelő édesanya 2012 nyarán munkanélküli lett, állást keresett. A bölcsőde a nyári szünetre bezárt, ő pedig nem tudott a gyermeke felügyeletéről gondoskodni, ezért a kislánya átmeneti elhelyezését kérte. A gondozók a gyermeken karmolásnyomokat láttak. A kislány azt mondta, előfordult, hogy édesanyja megszurkálta a kezét. A gyermekek átmeneti otthona a gyermekvédelmi törvényben foglalt jelzési kötelezettségének eleget téve tájékoztatta a gyermekjóléti szolgálatot a bántalmazás gyanújáról.

A kislány védelembe vétele ügyében – a gyermek saját családjában való nevelkedésének elősegítésére – ekkor a jegyző már eljárást folytatott. A gyermekjóléti szolgálat emellett a hozzátartozók közötti erőszak esetén alkalmazható távoltartásról szóló törvény alapján a gyámhivatalnál is eljárást kezdeményezett.

A védelembe vételi eljárást folytató gyámhatóság és a családon belüli erőszakkal kapcsolatban eljáró gyámhivatal jogi lehetőségei a gyermek védelme érdekében nem különböznek egymástól. Erre tekintettel a védelembe vételi eljárással párhuzamosan kezdeményezett gyámhivatali eljárás indokolatlan volt, viszont a jogbiztonság követelményének érvényesülésével kapcsolatban bizonytalanságot okozott.

A kislányt az édesanyja az átmeneti otthonban látogathatta, napközben magával vihette, de a bántalmazás gyanújára tekintettel nem engedték neki, hogy hétvégeken éjszakára is magánál tartsa. A gyermek átmeneti gondozása, védelembe vétele nem érinti a szülői felügyeleti jogokat – emlékeztetett az alapvető jogok biztosa. A szülői felügyeleti jog körébe tartozó döntések (és ilyen az is, hogy a gyermek hol tölti az éjszakát) korlátozása jogszabályi felhatalmazás hiányában ugyancsak sérti a jogbiztonságot és a tisztességes eljáráshoz való jogot. A biztos ezért az emberi erőforrások miniszteréhez fordult.

A jelentés a /documents/10180/143994/201207714.rtf/3a4ca759-d2e0-42ad-b6a3-58b8268e6464 oldalon olvasható.