null A szennyvízelszállítás feltételeiről

A szennyvízelszállítás feltételeiről

AJB-3637/2012

 

Nem felel meg a jogbiztonság és a tisztességes eljárás követelményének a települési folyékony hulladékszállítás közszolgáltatói gyakorlata. Ezt állapította meg Szabó Máté alapvető jogi biztos jelentése, amely a szennyvízelszállítás, mint közszolgáltatás kötelező igénybevételének szabályozását is elemzi.

A folyékony hulladékot a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. tartálykocsija szállítja el arról a budapesti ingatlanról, ahol vezetékes víz van, de csatorna nincs. Korábban ezért a szolgáltatásért az elszállított mennyiség után kellett fizetni, ám egy újabb rendelet a díjat a kiszámlázott ivóvízfogyasztáshoz kötötte. Ezt a rendeletet megint módosították. A Fővárosi Közgyűlés kivételes jelleggel, a 2012. március 1-jétől egy éven át lehetővé tette, hogy ahol nincs közcsatorna, ismét a szennyvíz mennyisége alapján számolják a szállítás díját.

A szolgáltatás árának ilyen megállapítását az ingatlantulajdonosnak kérelmeznie kell. Az igénylés egyetlen feltételeként a rendelet előírta, hogy az ingatlantulajdonosnak 2012. március 19. és április 13. között személyesen kell benyújtania a kérelmét a közszolgáltató, a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. ügyfélszolgálati irodáin. A közszolgáltató a rendeletben megszabotthoz még számos egyéb feltételt is megkövetelt, ilyen az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. igazolása arról, hogy nem lehetséges az ingatlan bekötése a csatornára, és csatolni kellett a szennyvíz elszállítását igazoló korábbi számlát is.

Az ombudsman szerint a kérelem benyújtásának rövid határidejével, a személyes megjelenés kötelezettségével és a kötelező mellékletek körének meghatározásával sérült a jogbiztonság követelménye és a tisztességes eljáráshoz való jog.

A közszolgáltató gyakorlata ezen túl is ellentétes a rendelet és a közszolgáltatási szerződés előírásaival. Amikor ugyanis az ingatlantulajdonos személyesen igényli, hogy az elszállított mennyiség után számítsák a közszolgáltatás díját, a tájékoztatóban azt olvassa, hogy a kft a számlázott vízmennyiség alapján bocsátja ki a számlát, az igénylőlapon pedig azt, hogy az átjelentkezők lemondanak a 10%-os locsolási kedvezményről, vagy a mellékmérői kedvezményről. Ez sérti a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményét, és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Az alapvető jogok biztosa vizsgálta a kötelező közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozást is. Az ingatlantulajdonos kötelezettsége a hulladék gyűjtése, átadása, a közszolgáltatásért ennek megfelelően akkor is kell fizetnie, ha azt nem veszi igénybe. Ez alól csak akkor mentesül, ha az önkormányzati rendelet mentességben részesíti vagy ingyenes a szolgáltatás. A mentesség igénybevételének rendeleti szabályozása azonban nem egyértelmű. Az ombudsman ezért kezdeményezte a Fővárosi Közgyűlésnél a szabályozás áttekintését.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203637.rtf/a8c2e6fa-85be-4d73-a089-10dbd2101953 oldalon olvasható.