null A sérülő gyermeki jogokról

Hiányos intézményrendszer, sérülő gyermeki jogok

AJB-6163/2010

 

Az állam gondozására szoruló gyermekek védelemhez és gondoskodásához való joga elsődlegesen a gyermekvédelmi szakellátórendszer személyi és intézményi hiányosságai miatt sérül állapította meg Szabó Máté a közelmúltban lezárult vizsgálati jelentésében.

Gyermekvédelmi gondoskodásban élő négy gyermek ügyében kérte a biztos segítségét Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egyik gyermekjogi képviselője. Álláspontja szerint a gyerekek gondozási helyét úgy változtatták meg, hogy figyelmen kívül hagyták a szükségleteiket. A gyermekvédelmi szakértői bizottság mind a négyük esetében nevelőszülői elhelyezést javasolt, de csak ketten kerültek nevelőcsaládba. A harmadikat, egy 10 éves, hiperaktív és magatartási zavarokkal küzdő gyermeket gyermekotthonba helyezték, mert nem találtak megfelelően képzett nevelőszülőt. Egy 6 éves, örökbe-fogadhatónak nyilvánított, mentálisan sérült gyermek nevelőszülője azért kezdeményezte a gondozási helyének megváltoztatását, mert a fiú agresszív magatartásával veszélyeztette a nevelőszülőnél élő többi gyermek testi épségét. A kisfiút átmenetileg befogadó otthonba helyezték, ahol – ugyancsak a megfelelően képzett nevelőszülő hiányában több hónapig tartózkodott.

A biztos megállapította, hogy a gyermekek rövid távú gondozására hivatott befogadó otthon nem volt alkalmas a különleges szükségletű gyermek több hónapos gondozására. Sérült a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz fűződő joga azzal, hogy az állapotuknak nem megfelelő intézményben kellett huzamosabb időt eltölteniük. A szakértői bizottság kiegészítő véleményét követően a kisfiút végül lakásotthonba helyezték.

Szabó Máté ezzel kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kiegészítő szakvélemények elsődlegesen nem a gyermekek szükségleteihez, hanem a rendelkezésre álló üres férőhelyekhez igazodtak, ami ugyancsak sértette az Alkotmányban rögzített, kiemelt védelemhez fűződő jogukat.

A biztos arra kérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy nyújtson módszertani segítséget az átlagtól eltérő, valamint különleges szükségletű gyermekek ellátását biztosító nevelőszülők kiválasztásához, képzéséhez, továbbképzéséhez.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökét pedig felkérte, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a nevelőszülők képzéséhez, továbbképzéséhez, segítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges feltételek biztosítására.