null A pszichiátriai betegek ellátásáról

Agresszív pszichiátriai betegek ellátatlanságáról

AJB-672/2011

 

A hatályos jogszabályok nem rendelkeznek arról, mely intézmények feladata az agresszív, veszélyeztető magatartást tanúsító pszichiátriai betegek tartós intézeti ellátása – mutatta ki az ombudsman. A szabályozás abban sem egyértelmű, meddig tartson az ilyen betegek kötelező intézeti gyógykezelése.

Szabó Máté országgyűlési biztosnak többen is panaszolták, hogy pszichiátriai betegségben szenvedő hozzátartozójuk agresszív magatartása sokszor veszélyezteti a család többi tagjának életét, testi épségét. Bármikor előfordulhat, hogy a beteg bántalmazza a családtagját és másokat, sérelmükre akár bűncselekményt is elkövethet.

Az ombudsman ezzel kapcsolatban az intézeti gondozás fontosságára hívta fel a figyelmet. A család, a rokonok – egészségügyi szakképzettség hiányában – ugyanis nem alkalmasak az agresszív betegek ellátására, de nem is várható el tőlük, hogy a hozzátartozójuk dühkitörésére, kiszámíthatatlan viselkedésére megfelelő választ találjanak. A családi környezetben még rendszeres pszichiátriai gondozói kontroll mellett sem biztosítható az emberhez méltó élet sem a családtagok, sem a pszichiátriai beteg számára.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa több vizsgálata során is tapasztalta, hogy a szociális otthonok némelyike megpróbálja – de nem képes – ellátni az önmagukra, illetőleg másokra nézve veszélyes magatartást tanúsító pszichiátriai betegeket, ám még annak érdekében is komoly erőfeszítéseket kell tenniük, hogy a többi ellátott testi épségét megóvják, illetőleg a beteg önkárosító cselekedetét megakadályozzák.

A biztos azt hangsúlyozta, hogy szükséges volna az időszakonként durva magatartást tanúsító pszichiátriai betegek intézeti gondozása, folyamatos egészségügyi kontrollja. A hatályos jogszabályok azonban nem adnak egyértelmű és határozott iránymutatást, melyik intézménynek kell huzamosabb időn át gondoznia a súlyosan agresszív pszichiátriai betegeket, és egyáltalán meddig tartson a kötelező intézeti gyógykezelésük, mikor bocsáthatók el a pszichiátriai osztályról.

Problémát jelent az is, hogy ma Magyarországon nincs olyan intézmény, amely alkalmas arra, hogy az agresszív pszichiátriai betegeket – akár életük végéig – gondozza, noha ezeknek a betegeknek is alkotmányos joga a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, hosszabb távú intézeti ellátásuk során is. A biztos megállapította, hogy a tartós bentlakást biztosító intézményi gondozás teljes hiánya ellentétes az egyenlő bánásmód követelményével, valamint sérti az érintettek emberi méltósághoz és az egészségügyi ellátáshoz való jogát. Ezért Szabó Máté felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy dolgozza ki az agresszív pszichiátriai betegek tartós intézeti elhelyezésének jogszabályi kereteit és intézkedjen az ilyen pszichiátriai betegek tartós bentlakását lehetővé tevő, megfelelő egészségügyi ellátásukra alkalmas intézetek létrehozásáról.

A teljes jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201100672.rtf oldalon.