null A pótdíj-követelésétől

Elmosódott fotó, elmosódott jogi környezet

Az ombudsman az autópálya-használat pontosabb szabályozását javasolja

AJB 5280/2009.

 

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. tekintsen el a pótdíj-követelésétől, ha nem állapítható meg egyértelműen az autópályán matrica nélkül közlekedő gépjármű rendszáma. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a szabályozás más hiányosságaira is rámutatott.

Az autópálya-kezelőtől, mint közszolgáltatótól elvárható, hogy megalapozott bizonyítékok alapján indítson eljárást – figyelmeztetett Szabó Máté egy panaszügy vizsgálatában. Egy autós azért fordult az ombudsmanhoz, mert az ÁAK Zrt. pótdíj fizetésére kötelezte egy olyan elmosódott fényképfelvétel alapján, amelyről egyértelműen nem lehetett leolvasni a rendszámot. A panaszos feljelentésére a debreceni rendőrkapitányságon is eljárás indult, és ez megállapította, hogy a megadott időben és helyen egy hasonló rendszámú jármű közlekedett, érvényes autópálya matricával. Az ÁAK Zrt. ennek ellenére továbbra is igényt tartott a pótdíjra.

Az országgyűlési biztos mindezek nyomán kezdeményezte az Állami Autópálya Kezelő Zrt. elnök-vezérigazgatójánál, hogy tekintsen el a követeléstől, az ügyet zárja le. Szabó Máté vizsgálata során az is kiderült, hogy az autópálya-használatot szabályozó rendelet nem tartalmazza a pótdíj elengedésének, mérséklésének, részletfizetésének lehetőségét méltányossági eljárás keretében. A szabályozás hiányosságaira visszavezethető visszásság megszüntetésére az ombudsman javasolta a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszternek, hogy módosítsa, egészítse ki rendeletét.

A vizsgálat további felismerése volt az is, hogy az autópálya használatának jogi környezete nem tisztázza az autós és az ÁAK Zrt., valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság között keletkező jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegét. Ennek a felek egymáshoz viszonyított jogállása (egyenrangúak, vagy alá-fölé rendeltek-e), jogai és kötelezettségei, valamint a jogorvoslati lehetőségek (bírósági vagy közigazgatási út) szempontjából van jelentősége. Ezért az ombudsman javasolta az Országgyűlésnek, hogy pontosítsa a Közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt.