null A parkolási pótíjról és a méltányosságról

Méltányosság a parkolási büntetésekben

AJB-3690/2010

 

A jogállamiság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot sértette a parkolási társaság azzal, hogy az egyedi körülmények mérlegelése alapján nem tekintett el pótdíjkövetelésétől és internetes oldalán félrevezető tájékoztatást ad ügyfeleinek.

Az autója szélvédője mögé helyezett parkolójegy valószínűleg az ajtó becsukásakor lefordult, amit a tulajdonos nem vett észre. Visszaérkezve pótdíjfizetési felszólítást talált a szélvédőn. Megváltott parkolójegyét bemutatta a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (BOP) ügyfélszolgálatán, de ott a panaszát elutasították – ezután fordult az állampolgári jogok biztosához.

Szabó Máté ombudsman szerint azzal, hogy a pótdíjazás időpontjában hatályos fővárosi közgyűlési rendelet nem szabályozta az utólagos bemutatást, kifejezetten nem is tiltotta azt. Az Alkotmány és a Polgári Törvénykönyv deklarálja a tisztességes eljáráshoz való jogot, a Ptk. a jóhiszeműséget is említi. A belőlük következő általános jellegű követelmények a parkolási társaságok eljárására is vonatkoznak. Ennek alapján pedig a parkolási társaságok nem zárkózhatnak el attól, hogy méltányosságból elengedjék, vagy mérsékeljék a pótdíjat.

Az ombudsman a kifejtette, hogy a parkolási társaságnak a panasz kivizsgálását követően – az Alkotmány és a Ptk. idézett jogelvei szellemében – méltányosságból el kellett volna tekintenie a követelésétől.

A biztos a BOP honlapján, a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) rovatban található tájékoztatással kapcsolatban megállapította, hogy az félrevezető, azt a látszatot kelti, hogy nincs lehetőség a parkolójegy utólagos bemutatására. A GYIK funkciója éppen az, hogy összegyűjti a leggyakrabban előforduló eseteket, problémákat és gyors tájékoztatást ad az ügyfeleknek. A fentiek alapján felkérte a BOP ügyvezetőjét, hogy – mivel az eljárását szabályozó rendelet a méltányosság gyakorlásának lehetőségét nem zárta ki – gondoskodjon a panaszos által befizetett összeg visszatérítéséről és az internetes oldalon olvasható tájékoztatást a hatályos rendeletnek megfelelően, haladéktalanul változtassa meg.