null A nemzetiségi egyesületek jogérvényesítéséről

A nemzetiségi egyesületek jogérvényesítésének akadályáról

AJB-7713/2012.

 

Hiányoznak annak jogszabályi és technikai feltételei, hogy a nemzetiségi egyesületeket bevonják a helyi önkormányzati döntéshozatal eljárásába, ezért ezek az egyesületek nem tudják gyakorolni az őket megillető valamennyi jogot. Az alapvető jogok biztosa a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez fordult.

Szabó Máté ombudsman „A nemzetiségi jogok érvényesülése" címmel hivatalból indított átfogó vizsgálatában áttekintette, hogy a nemzetiségekhez tartozók hogyan tudják érvényesíteni az Alaptörvényben biztosított, őket megillető, jogokat. A vizsgálat azt igazolta, hogy a nemzetiségi egyesületek helyi önkormányzati döntéshozatali eljárásba való bevonásának hiányoznak a jogszabályi és a technikai feltételei: a jelenlegi jogszabályi keretek között nincs lehetőség arra, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában az egyesületek nemzetiségi minőségét feltüntessék, és így nem is lehet közhiteles adatbázisban rákeresni az egyes nemzetiségi civil szervezetek alapszabály szerinti nemzetiségi tevékenységére. Ez a hiányosság pedig akadálya lehet annak, hogy a helyi döntések előkészítése során a véleményezési eljárásokba bevonják az adott nemzetiséghez tartozó helyi nemzetiségi egyesületeket, vagyis azok nem képesek gyakorolni az őket megillető, jogszabályban meghatározott nemzetiségi jogaikat.

Szabó Máté alapjogi biztos a közigazgatási és igazságügyi miniszternél kezdeményezte a vonatkozó jogszabályok módosítását annak érdekében, hogy az Országos Bírósági Hivatal által fenntartott közhiteles nyilvántartás alkalmassá váljon az egyesületek nemzetiségi jellegének nyilvántartására is.

A jelentés a /documents/10180/143994/201207713.rtf/3da9a970-e838-4ab5-9f90-d903dd63eab9 oldalon olvasható.