null A nagycsaládosok gázár-támogatásáról

Az ombudsman és a minisztérium a nagycsaládosoknak nyújtott gázár-támogatásról

AJB-1611/2011

 

A nemzeti fejlesztési miniszter egyetértett Szabó Máté ombudsman javaslatával, és felülvizsgálta a nagycsaládosok gázár-támogatásáról szóló miniszteri rendeletet. Ennek eredményeként már csak egyféle – a három, vagy több gyermeket nevelő családoknak kedvező módon – lehet értelmezni a rendelet feltételeit.

Három, vagy több gyermeket nevelő nagycsaládosok sem kapták meg a gázár-támogatást – panaszolták többen is az állampolgári jogok biztosának. Kérelmüket a Magyar Államkincstár azzal a magyarázattal utasította el, hogy a támogatásra csak azok jogosultak, akik három gyermek után kapják a családi pótlékot. Az egyik panaszos és házastársa négy gyermeket nevel, közülük azonban már csak kettő középiskolás, két gyermek viszont már nappali tagozatos egyetemi hallgató. A családi pótlékot ők már valóban csak a két középiskolás gyermek után, de nagycsaládosként kapják, a rendelet mégis kizárta őket a gázár-támogatásból.

A családtámogatási törvény szerint az tekinthető nagycsaládosnak, aki a háztartásában legalább három gyermeket nevel, ezért gyermekenként magasabb összegű családi pótlékra jogosult. Amennyiben azonban közülük valamelyik, vagy akár több is befejezte már a középiskolát, a szülő a nagycsaládosoknak járó ellátást már csak a többi gyermek után kapja, de a három – vagy több – gyerekre figyelemmel. A nagycsaládosok fogalmának ilyen értelmezését alkalmazta a jogalkotó a személyi jövedelemadózás során is.

Az országgyűlési biztos álláspontja szerint a gázár-támogatási kérelmek elbírálásánál az Államkincstár a miniszteri rendelet szövegét szűkítve értelmezte, és csak azt vette figyelembe, hogy az igénylőnek hány gyerek után fizetik a családi pótlékot, azt viszont nem, hogy hány gyermekre figyelemmel állapították meg annak mértékét.

Az ombudsman áprilisban felkérte a minisztert, fejtse ki álláspontját a rendeletnek a nagycsaládos háztartás fogalmát értelmező szakaszairól. A miniszter ezekután egyeztetett a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Magyar Államkincstárral, majd módosította a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló rendeletet. Ennek értelmében a jövőben a gázár-támogatásból szempontjából is nagycsaládosnak minősül minden olyan háztartás, amelyben a jogosult legalább három gyermeket figyelembe véve részesül családi pótlékban.

A miniszter arról is tájékoztatta a biztost, hogy az egyeztetés eredményeképpen a Kincstár képviselője jelezte, hogy a folyamatban lévő fellebbezési eljárások során már a módosításnak megfelelő jogértelmezés alapján járnak el, és az első fokon elutasított kérelmeket is ennek megfelelően fogják felülvizsgálni.

Az országgyűlési biztos köszönettel fogadta a miniszter gyors intézkedését.