null A Munka Méltósága projekt indításáról

Napirenden a munka méltósága – elindult az ombudsman munkaügyi projektje

 

A pályakezdő fiatalok, a kisgyermekes anyák, a kiemelten védett csoportok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek – fogyatékosok, hajléktalanok – munkaügyi helyzete is szerepel Szabó Máté projektjében, amelynek címe: „A Munka Méltósága". Állampolgári panaszok és korábbi vizsgálatok felismerései jelzik azokat az égető munkaügyi problémákat, amelyeket az alapvető jogok biztosának kiemelt projektje időszerűségük okán is mélyebben elemez.

Az ombudsmani szerepvállalás lehetőségeit, határait a hatályos ombudsmantörvény szabja meg. A munkaviszonnyal összefüggő konkrét jogsérelmekkel a biztos ugyan nem foglalkozhat, ám vizsgálhatja a munkához való joggal kapcsolatban felmerülő visszásságokat, a hazai foglalkoztatási viszonyokat.

Szabó Máté vizsgálatot indít annak megismerésére, hogy a munkaügyi szervek és lehetséges munkáltatók felkészültek-e a felsőoktatási reform következményeként várhatóan tömegesen a munkaerő-piacra kerülő szakképzetlen, pályakezdő fiatalok pályaorientációjára, képzésére, foglalkoztatására.

A nők és kisgyermekes anyák elhelyezkedési esélyeit, a különféle alternatív munkavállalási formák, például a távmunka, részmunkaidő alkalmazását a biztos a köz- és a versenyszférában is vizsgálja. A Munka Méltósága projektben az ombudsman egyebek mellett áttekinti azt is, miképpen hatnak a fogyatékossággal élő embereket foglalkoztató munkáltatóknak adott kedvezmények és mi történt annak érdekében, hogy megvalósuljon a fogyatékosok integrált foglalkoztatása. A projekt további célja annak felmérése, milyen esélyeket és segítséget kaphatnak a hajléktalan emberek ahhoz, hogy visszatérhessenek a munka világába.

Az ombudsman hatáskörét megszabó törvény lehetővé teszi a közfoglalkoztatás és a segélyezés mindennapjainak, a munkaügyi központ tevékenységének vizsgálatát. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosának korábbi jelentéseire építve a projekt foglalkozik a roma nemzetiségű emberek helyzetével, jogainak érvényesülésével a közmunkaprogramok végrehajtása során. Ide és a fiatalok munkavállalási esélyeinek átfogó elemzéséhez is tartozik annak tisztázása is, hogy van-e olyan ösztönző rendszer vagy program, amelynek kifejezett célja, hogy a roma fiatalokat segítse a továbbtanulásban, a közszférában történő elhelyezkedésében.

Az alapvető jogok biztosának munkaügyi projektje egész évben folytatódik és a részjelentések után, 2012 végén várható a projekt felismeréseinek és ajánlásainak összefoglalása.