null A modellrepülők reptetéséről

A modellrepülők reptetéséről

AJB-853/2012.

 

A hobbitevékenység másokat zavaró hatásai csak akkor küszöbölhetők ki, ha megalkotják a szükséges jogszabályokat és helyi rendeletben pontosan rögzítik a feltételeket, emlékeztetett az illetékesek – a közlekedésért is felelős miniszter és az érdekelt önkormányzatok – feladatára az alapvető jogok biztosa.

Egy használaton kívüli repülőtéren rendszeresen modellgépeket röptettek. A zaj zavarta a közelben lakó panaszost, aki segítségért a város polgármesteréhez fordult, ám ügyében érdemi intézkedés nem történt. Ezek után kereste meg még az elmúlt évben a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát. A 2011-ben megindított vizsgálatot az alapvető jogok biztosa zárta le.

Az ombudsman azt állapította meg, hogy az ügyben illetékes jegyző a panasztörvény rendelkezései szerint járt el, holott a zajos tevékenységek fokozott környezeti terhelését kifogásoló indítványok nem eshetnek a panasztörvény hatálya alá. A kifogásolt körülmények megítélése illetve orvoslása a környezetvédelmi hatóságok jogszabályban rögzített hatáskörébe tartozik. A biztos jelentésben tisztázta, hogy a jegyző így nem tett eleget a jogszabályokból fakadó eljárási és döntési kötelezettségének.

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa egy korábbi, 2009 júliusában kiadott állásfoglalásában már vizsgálta a repülőmodellezési tevékenység jogi szabályozását, és több szempontból is hiányosnak találta a jogi szabályozást. Jogalkotási javaslata nyomán az Országgyűlés módosította is a légi közlekedésről szóló törvényt. A módosított szabályozás hatékonyabban segítheti elő a modellreptetés, mint hobbitevékenység zavaró hatásainak kiküszöbölését.

Az elvben megoldást kínáló változásból azonban csak akkor lesz gyakorlat, ha az önkormányzatok megalkotják a szükséges helyi rendeleteket, illetve a közlekedésért felelős miniszter is eleget tesz a törvényben előírt szabályozási feladatának, jogalkotási kötelezettségének. Rendeletben kellene ugyanis szabályozni, hogy mi minősül repülőmodellnek, repülőeszköznek, illetve meg kellene állapítani az ilyen eszközök engedélyezésének részletes szabályait – utalt rá az ombudsman, és ajánlásával a szakminiszterhez, illetve a város polgármesteréhez fordult.

A teljes jelentés olvasható a /documents/10180/143994/201200853.rtf/8424b986-8ecc-4a51-997d-f68252ae813d oldalon.