null A miniszteri válaszról

Miniszteri válasz a gyermekjóléti ajánlásra

 

A gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való jogát sérti, hogy egyes gyerekjóléti szolgálatok – a személyi és tárgyi feltételek hiányában – nem képesek maradéktalanul ellátni a gyermekvédelmi törvényben foglalt feladataikat, valamint a krízishelyzeteket sem tudják kezelni – állapította meg még 2008 augusztusában az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Szabó Máté hivatalból folytatott átfogó vizsgálatot annak a feltárására, hogy az önkormányzatok miként tesznek eleget a gyermekvédelmi törvényben előírt gyermekjóléti alapellátások feladatainak.

A szociális munka körén túlmutató tennivalókhoz hiányoznak a szakemberek, a speciális szolgáltatások nem elérhetők. Ugyanezt a visszásságot okozza, ha a családban fellépő átmeneti működészavar miatt azért nem lehet a gyermeket elhelyezni, mert nincsenek helyettes szülők, az önkormányzat nem működtet gyermekek és/vagy családok átmeneti otthonát. Szabó Máté több mint két éve már javasolta a Kormánynak, hogy tekintse át a gyermekvédelmi alapellátások rendszerének, finanszírozásának szabályozását. Azt is kérte, hogy – a szociális szaktárcával együtt – vizsgálják meg annak lehetőségét, miként biztosítható a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz, továbbá az átmeneti gondozáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés a településeken élő gyermekek és családjaik részére.

2008 őszén az akkori Kormány álláspontja az volt, hogy a gyermekvédelmi törvény jogszabályi szinten egyaránt biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást és az átmeneti gondozást, az ajánlás megvalósítását ezért nem tartották elképzelhetőnek. A választ a biztos nem fogadta el, ajánlását a 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolójában az Országgyűlés elé kívánta terjeszteni. A beszámolót azonban a plenáris ülés nem tárgyalta, ezért ajánlását a biztos a 2009-ben és 2010-ben is fenntartotta.

A nemzeti erőforrás miniszter viszont reagált az ombudsman évek óta hangoztatott véleményére. A miniszter álláspontja szerint az egyes szolgáltatások hiányosságai, a nem megfelelő feladatellátás az önkormányzati struktúra sajátosságaira, továbbá az egyes szolgáltatások finanszírozásának következtében kialakuló érdekviszonyokra vezethetők vissza. A szaktárca a szolgáltatás minőségének javítását a módszertani intézményhálózat támogatásával igyekszik elősegíteni. A minisztérium – a szolgáltatási minimumok és szakmai szintek meghatározásával egyidejűleg – a közeljövőben kívánja áttekinteni az egyes szolgáltatások területi lefedettségének szabályozását. Szabó Máté tudomásul vette, hogy felülvizsgálat eredményeként születhetnek meg azok a jogszabályi, valamint a finanszírozást érintő módosítások, amelyekkel mérsékelhetők az ellátás színvonalában, illetve hozzáférhetőségében meglévő, alapjogi visszásságot okozó különbségek.