null A miniszter válaszáról

Miniszteri válasz az ombudsmani javaslatra

AJB 687/2012. (AJB 461/2011.)

 

Jogszabály-módosítással orvosolta a nemzeti erőforrás miniszter azt a visszásságot, amelyet Szabó Máté ombudsman még tavaly ősszel kifogásolt. A biztos szerint ugyanis sértette a jogbiztonságot, hogy a 18. életévének betöltése után is fenntartották a fiatal védelembe vételét, amelyet még kiskorúként rendeltek el az iskolai mulasztásai miatt.

A tavaly még hatályos jogszabályok szerint a jegyzőnek fel kellett függesztenie az 50 óránál igazolatlanul többet mulasztó tanköteles gyermek iskoláztatási támogatásának folyósítását, a gyermeket pedig – életkorától függetlenül – védelembe kellett vennie. A védelembe vételi határozat a szülőre ró kötelezettségeket és a gyermek számára állapíthat meg magatartási szabályokat annak érdekében, hogy a szülő eleget tegyen nevelési, gondozási feladatainak, elősegítse a gyermek családban való nevelkedését. A védelembe vétellel egyidejűleg családgondozót kell kirendelni, és a 2011-ben hatályos jogszabály szerint az intézkedést a tanév végéig akkor is meg kellett hosszabbítani, ha a gyermek időközben nagykorú lett.

Szabó Máté ombudsman nem csak ez utóbbit, a nagykorúság elérése után is fenntartott védelembe vételt kifogásolta, hanem azt is szóvá tette, hogy a gyermekjóléti alapellátás számára nem lehet előírni olyan konkrét, számon kérhető feladatokat, határidőket, amelyekkel a 18. életévét néhány hónapon belül betöltő fiatal tankötelezettség-teljesítése elősegíthető, vagy kikényszeríthető lenne.

A nemzeti erőforrás miniszter a biztos javaslatára azt válaszolta, hogy a gyermekvédelmi, valamint a családok támogatásáról szóló törvényt 2012. január 1-jei hatállyal módosították, így az 50 órát igazolatlanul mulasztó tanuló védelembe vételét kötelező jelleggel csak a 16. életévét be nem töltött gyermek esetében kell elrendelni.

Tekintettel arra, hogy a módosítás megfelel az ombudsman javaslatának, Szabó Máté az eljárását lezárta.

A korábbi jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201100461.rtf oldalon.