null A méltányosság gyakorlásáról

Ezerszeres büntetés egyetlen jogsértésért?

Az ombudsman a jövedéki bírságolásról és a méltányosságról

AJB 4433/2009

 

Sérti a jogbiztonság elvét és az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való jogát, ha a Vám- és Pénzügyőrség a jövedéki bírság kiszabásakor nem alkalmazza megfelelően a jövedéki törvényben szereplő méltányossági rendelkezést. 151 forint adóhiányért 150 ezer forint jövedéki bírságot kapott egy panaszos, mert a vámhatóság nem vette figyelembe a törvényben szereplő méltányosság lehetőségét.

Nem tudta igazolni boltjában két deci ital eredetét, ezért a Vám- és Pénzügyőrség a kötelezően kiszabandó legkisebb bírság, 150 ezer forint megfizetésére kötelezte az ügyfelet. A jövedéki törvény ugyan méltányosságból lehetővé teszi a jövedéki bírság mérséklését vagy elengedését, ezt azonban a hatóság határozatában nem látta alkalmazhatónak.

Az országgyűlési biztos jelentésében emlékeztetett az Alkotmánybíróság megállapítására, amely szerint a jövedéki jogsértések megelőzése, visszaszorítása kétségkívül alkotmányos cél, amihez közérdek fűződik. A szabályozás célja, hogy jövedéki terméket semmiképpen ne vonjanak ki az adózás alól. A fontos érdek megalapozza a szigorú jogkövetkezményeket, mindazonáltal nem mentesíti a jogalkotót az arányosság követelményének betartása alól. Legyen a védendő érdek bármilyen fontos, a szankciónak arányban kell állnia a jogsértéssel, ellenkező esetben sérül a jogállamiság követelménye. A merev objektív szankciórendszert az Alkotmánybíróság akkor tartja alkotmányosnak, ha alkalmazható a méltányossági rendelkezés, az alkotmányosság érvényesülése megkívánja a méltányossági rendelkezés megfelelő gyakorlati alkalmazását.

Az ombudsman szerint a méltányosság jövedéki törvénybe foglalt rendelkezése éppen a szankció, a jövedéki bírság arányosítására szolgál. Álláspontja szerint a jogsértés és a feltárt adóhiány csekély mértéke a többi körülmény megfelelő mérlegelésével együtt lehetővé teheti a jövedéki bírság mérséklését a méltányosság alapján.

Az országgyűlési biztos megállapította, hogy a vámhatóság megsértette a jogbiztonság elvét, valamint az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való jogát azzal, hogy nem biztosította az arányosság érvényesülését, nem teljesítette a közigazgatási határozatok indokolásával szemben támasztott követelményeket. Ezért felkérte a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokát, hogy valamennyi irányítása alá tartozó szervezeti egység vezetőjét figyelmeztesse: a jövedéki bírság kiszabásakor az alkotmányosság követelményének megfelelően értelmezzék és alkalmazzák a jövedéki törvény méltányossági rendelkezését. A biztos felkérte a pénzügyminisztert, vizsgálja meg a vám- és pénzügyőrség méltányossági gyakorlatát, és intézkedjen, hogy a jövőben a törvény rendelkezését megfelelően alkalmazzák.