null A mediációról a gyermekvédelemben

Mediáció a gyermekvédelemben

AJB-2986/2012

 

Mind a gyermekvédelemben, mind a büntető-igazságszolgáltatásban egyértelműen hasznos, hatékony, költséghatékony, gyermekbarát módszer a közvetítés és az alternatív vitarendezés. Nyugat-Európában bevált a mediáció gyermekjogi elvárásoknak megfelelő modellje. Magyarországon alig élnek ezzel az eszközzel, mert alkalmazását a gyermekekkel foglalkozó szakemberek képzésének hiánya, az ismeretek hiányossága, és jogszabályi problémák akadályozzák – állapította meg Szabó Máté ombudsman.

A mediáció lényege, hogy az eltérő álláspontú, szembenálló felek vitájában egy kölcsönösen elfogadott és pártatlan harmadik fél segít feltárni a konfliktus okát, a megoldás mindenki számára elfogadható lehetőségét. Ez a harmadik fél nem dönt, hanem segít a megegyezésben. Vannak olyan közvetítői módszerek is – mint például a tettes-áldozat mediáció vagy a helyreállító igazságszolgáltatás egyéb módjai, ahol a folyamat lényege a megbékélés, az okozott kár valamilyen formájú megtérítése, a jóvátétel. A mediáció hazai alkalmazásának helyzetét felmérve az alapvető jogok biztosa azt állapította meg, hogy a gyermekvédelem területén, főként a kapcsolattartási ügyekben ugyan jól alkalmazható lenne ez az eszköz, azonban Magyarországon nemigen élnek vele, más alternatív vitarendezési módot pedig nem ismernek a gyermekvédelmi szervek.

A biztos felhívta a figyelmet arra, hogy az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék 350 tagja közül mindössze 29 esetében van feltüntetve mediátori képesítés, pedig a gyermek legfőbb érdekét szem előtt tartó eljárások megkívánnák, hogy az ügyintézők ismerjék a gyermekközpontú igazságszolgáltatáshoz tartozó alternatív konfliktuskezelési módszereket és azokat használják is. Az alapvető jogok biztosa javasolta, hogy a mediátorképzés egyes elemei a gyermekekkel foglalkozó valamennyi szakma egyetemi alap- és posztgraduális képzésében is szerepeljenek. Az ombudsman felkérte az Országos Bírói Hivatal elnökét, hogy dolgozza ki a bíró és ügyvédképzésben szükséges módszertani iránymutatást. Az alapvető jogok biztosa azt is megállapította, hogy habár törvény rendelkezik a közvetítői eljárásról, nincs olyan végrehajtási rendelet, amely az alkalmazását szabályozná a gyermekvédelemben.

A büntetés-végrehajtás területén összességében megállapítható, hogy bár Európában számos előremutató példa bizonyítja az alternatív technikák alkalmazásának hatékonyságát, a magyar jogszabályi háttér hiánya miatt jelenleg nincs lehetőség a fogvatartottak, valamint a tettes-áldozat közötti konfliktushelyzet feloldására a mediáció eszközével.

A jelentés a /documents/10180/143994/201202986.rtf/dc0f828f-78b9-475a-9a1a-ab591d4a8dc2 oldalon olvasható.