null A MÁV jegyellenőrzési gyakorlatáról

Visszásságok a MÁV-START Zrt. jegyellenőrzési gyakorlatában

AJB 1803/2009

 

Kifogásolható a jegyvizsgálók hangneme, viselkedése. Előfordult, hogy szülő és bérlet nélkül utazó gyermekeket egy közbeeső állomáson szállítottak le a vonatról. Könnyen hamisítható az állami alkalmazottak utazási igazolványa, de sokszor indokolatlanul indul eljárás ellenük. Szabó Máté országgyűlési biztos átfogó vizsgálatot folytatott a MÁV-START Zrt.-nél.

A jegyvizsgálók eljárását sérelmező panaszok döntő többsége az otromba, olykor nyomdafestéket nem tűrő stílust sérelmezte. A MÁV-START Zrt. a biztos véleménye szerint is kétségtelenül jogosult arra, hogy ellenőrizze a jegyet, vagy a bérletet, és megindítsa a pótdíjazási eljárást a bliccelőkkel szemben. Az ombudsman azonban nyomatékosan felhívta a figyelmet arra is, hogy az utasok emberi méltósághoz fűződő jogát sérti, ha a MÁV-START Zrt. alkalmazottja megalázó módon viselkedik, kifogásolható hangnemben minősíti a menetjegy hiányát, bármilyen hiányosságát, az utas magatartását.

Szabó Máté a panaszok között találkozott olyan esettel, amikor a jegyvizsgáló útközben, egy állomáson leszállított a vonatról két iskolába utazó, 10 és 13 éves gyermeket, mert otthon felejtették a bérletüket. Ezzel kapcsolatban a biztos felhívta a vasúttársaság figyelmét a gyermekek védelemhez való jogából fakadó felelősségre, amely nem csak az államot, és a családot kötelezi. A vasúttársaság különböző szankciókat alkalmazhat a jegy nélkül utazókkal szemben, például pótdíjat követelhet, illetve leszállíthatja a nem fizető utast a vonatról. Erre hivatkozva azonban nem korlátozhatja a gyermekek védelméhez való jogának érvényesülését. A gyermekek védelemhez való joga sérül, amikor a szülő, vagy más felügyelő nélkül utazó gyermeket szállítanak le a vonatról, az úti céltól eltérő megállóhelyen úgy, hogy nem tudja garantálni a gyermek felügyeletét – figyelmeztetett az állampolgári jogok biztosa.

Szabó Máté már korábbi vizsgálatában is megállapította, hogy könnyen hamisítható, másolható az állami alkalmazottak évi 12 utazásra szóló utalványa. Sokszor vezet kellemetlen, olykor megalázó jogvitához, amikor a jegyvizsgáló feltételezi, hogy hamis vagy hamisított a kedvezményt jogszerűen igénybe vevő utas utalványa. Előző jelentésben a biztos javasolta a közlekedésért felelős miniszternek, hogy hozza meg mindazon jogalkotási és technikai intézkedéseket, amelyek kizárják a visszaélések lehetőségét és az utasok kétséget kizáróan igazolni tudják az utazási kedvezményük meglétét. A szabályozás módosításáról az ombudsman mindeddig nem kapott információt, ezért ismételten felkérte a minisztert a problémák mielőbbi orvoslására.

A vizsgálatokat az állampolgári jogok országgyűlési biztosa kiemelt közlekedési projektjének részeként folytatta. A megállapításokat Szabó Máté és munkatársai, valamint meghívott szakértők zárókonferencián foglalják össze november 23-án hétfőn, az Országgyűlési Biztos Hivatalában, és ott lesznek az érintett közszolgáltatók vezetői is.