null A Magyarországon élő nemzetiségek nemzeti és nemzetközi jogi védelme 2013-2019

A nemzeti és a nemzetközi jog szinergiái a nemzetiségek védelme terén – a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes tevékenysége az Alapvető jogok Biztosának Hivatala keretében 

A biztoshelyettes hat éves mandátumának összegzése

A Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes 2013 és 2019 közötti tevékenysége során a nemzetiségi jogok érvényesítésével kapcsolatban számos olyan ügyben hallatta hangját, amelyekben nem csak az Alaptörvényre és a nemzeti jogszabályi előírásokra hivatkozva lépett fel a nemzetiségi közösségek jogainak védelme érdekében, hanem felhívta a figyelmet az aggályos jogalkalmazási gyakorlatok és jelenségek nemzetközi jogi vonatkozásaira, az érintett emberi jogi tárgyú nemzetközi egyezmények rendelkezéseire, illetve az ezek betartását ellenőrző nemzetközi testületek által elfogadott dokumentumokra, ajánlásokra is.

Az angol nyelvű e-book letölthető itt.