null A magán-nyugdíjpénztári tagok nyilatkozatáról

Haladékot kér az ombudsman a magán-nyugdíjpénztári tagoknak

 

Nem áll rendelkezésre kellő idő a megalapozott döntés meghozatalához, ezért az ombudsman azzal a kéréssel fordult a nemzetgazdasági tárcához, hogy a hamarosan lejáró határidőt soron kívül hosszabbítsák meg. Így reagált Szabó Máté azok panaszára, akiknek március 31-ig határozniuk kellene, hogy a magán-nyugdíjpénztárból visszalépnek-e a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.

Több magán-nyugdíjpénztári tag az alapvető jogok biztosának küldött beadványában kifogásolta, hogy a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 1. mellékletében meghatározott képlet alapján a magán-nyugdíjpénztári tagok 2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásuk összegének 75 százalékára jogosultak, annak ellenére, hogy tagdíj helyett nyugdíjjárulékot fizetnek. A beadványozók szerint emellett egymásnak ellentmondanak a hivatkozott jogszabály rendelkezései és a sajtóban megjelent közlemények. A hivatalos tájékoztatás ugyanis arról szólt, hogy a tagsági jogviszonyukat továbbra is fenntartó pénztártagoknak 2012. január 1-je után teljes összegű társadalombiztosítási nyugellátásban részesülnek.

A pénztártagok szerint ebben a jogi bizonytalanságban nem tudnak kellően megalapozott döntést hozni, hogy 2012. március 31-éig visszalépjenek-e a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe.

Az alapvető jogok biztosa a nemzeti erőforrás minisztertől haladéktalanul tájékoztatást kért arról, hogyan alakul a magán-nyugdíjpénztári tagok társadalombiztosítási nyugellátásának összege 2012. január 1-jét követően. A biztos a közelgő határidőre és a kérdés fontosságára tekintettel tájékoztatja a magán-nyugdíjpénztári tagokat úgy, ahogyan az a miniszter válaszában olvasható:

„A magán-nyugdíjpénztári tagok a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerint a 2010. október 1-je előtti időre a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből az általános számított nyugdíj 75%-ára, míg az azt követő 14 hónapos tagdíj-átirányítás időszakára az általános számított nyugdíj 100%-ára jogosultak. 2012. január 1-jétől megszűnt a kötelező tagdíjfizetés, minden biztosított az állami nyugdíjpillérbe fizet nyugdíjjárulékot. Ezért erre az időszakra az általános szabályokat kell alkalmazni, a magán-nyugdíjpénztárban maradó tagoknak is teljes állami nyugdíj jár az általános szabályok szerint. Természetesen a 2010. október 1-je előtti időre teljes állami nyugdíj azoknak jár, akik visszalépnek az állami nyugdíjrendszerbe. A felmerült félreértések elkerülése érdekében a közeljövőben várható a számítás részletszabályainak pontosítása a tavalyi év végi törvénymódosításhoz kapcsolódóan."

Szabó Máté ombudsman az idézett válaszban foglaltak alapján rámutatott arra, hogy a kialakult helyzet következtében nem áll rendelkezésre kellő idő a megalapozott döntés meghozatalához, ezért azzal a kéréssel fordult a nemzetgazdasági tárcához, hogy a lejáró határidőt soron kívül hosszabbítsák meg.