null A különélő szülők tájékoztatásáról

A különélő szülők tájékoztatásáról

AJB 2201/2011.

 

Sérti a jogbiztonság követelményét az a gyakorlat, amely szerint az oktatási intézmények maguk döntik el, tájékoztatják-e a különélő szülőt gyermeke magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről – állapította meg Szabó Máté ombudsman.

A családjogi törvény rendelkezéseire hivatkoznak azok az iskolák, amelyek csak a gyermeket nevelő, szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek adnak információt. A családjogi törvény értelmében a szülői felügyeleti jogot az a szülő gyakorolja akinél a gyermeket a bíróság elhelyezte. A különélő szülő felügyeleti joga pedig – a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével szünetel. A szülők közös döntését igénylő lényeges kérdésnek számít a kiskorú gyermek nevének meghatározása, illetve nevének megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, iskolájának, valamint életpályájának megválasztása.

A közoktatási törvény szülői jogként nevesíti a gyermek fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről való részletes és érdemi tájékoztatást. Szülői kötelezettség a gyermek fejlődésének, tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, a gyermek kötelességinek teljesítéshez való segítségnyújtás. A közoktatási törvény nem tesz különbséget a szülői felügyeletet gyakorló, illetve a szülői felügyelet szüneteltetése hatálya alatt álló szülő között – emlékeztet az országgyűlési biztos. Álláspontja szerint információk hiányában a különélő szülő nem tud megalapozottan állást foglalni a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztásához szükséges, közös döntést igénylő kérdésekben, valamint a közoktatási törvényben foglalt jogainak és kötelezettségének sem tud eleget tenni.

A biztos szerint a közoktatási törvény rendelkezései alapján az oktatási intézmények a gyermek magatartására, szorgalmára és előmenetelére vonatkozó tájékoztatást – kérelemre – megkülönböztetés nélkül kötelesek megadni a szülői felügyelet gyakorló és a szülő felügyelet szüneteltetésének hatálya alatt álló szülőnek. A szülői felügyeletet nem gyakorló szülő azonban az információk birtokában is csak a családjogi törvényben szabályozott kérdésekben jogosult döntést hozni.

Az egységes jogalkalmazás érdekében Szabó Máté felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy a közoktatási intézmények vezetőinek figyelmét hívja fel törvényen alapuló tájékoztatási kötelezettségük teljesítésére.

A jelentés – a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201102201.rtf oldalon olvasható.