null A külföldi rendszámú járművekről

A külföldi rendszámú járművek használatáról

AJB 489/2012

 

A külföldi rendszámmal ellátott jármű belföldi üzemeltetésére, használatára vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmasak arra, hogy sértsék a tulajdonhoz, a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogot, valamint közvetlenül veszélyeztessék a tisztességes eljárás jogát – állapította meg az ombudsman és törvénymódosításra kérte fel a kormányt.

Szabó Máté azután alakította ki a véleményét, hogy több beadványozó sérelmezte: magyar állampolgárságú felesége csak korlátozással vezetheti a külföldi rendszámú családi autót. Érkezett olyan beadvány is, mely szerint a hazai rendelkezés sérti a személyek szabad áramlására vonatkozó uniós alapelvet.

A regisztrációs adó megfizetése alól sokan külföldi rendszám használatával próbáltak, próbálnak kibújni. A jogszabályi rendelkezés ennek megakadályozására született és az a lényege, hogy belföldi üzembentartó, tulajdonos illetve magyarországi lakóhellyel rendelkező járművezető Magyarország területén nem jogosult külföldi rendszámú gépjárművet vezetni. A jogszabály azonban mentességeket is meghatároz, amelyek meglétét bizonyító erejű magánokirattal vagy közokirattal kell igazolni. Ilyen például az a magánokirat, amelyet az üzembentartó állít ki arról, hogy a járművet Magyarország területén egy napnál rövidebb ideig használja.  Ennek birtokában az üzembentartó házastársa egy napon át vezetheti a közös tulajdonú járművet Magyarország közútjain. Az alapvető jogok biztosa más véleményen van. Szerinte a házastárs is tulajdonosa a házassági életközösség ideje alatt vásárolt járműnek, vagyis időbeli korlátozás nélkül jogosult a használatára.

További probléma, hogy a jogszerű használatot igazoló okiratok utólagos bemutatására nincs lehetőség, az ellenőrzés során minden iratnak rendelkezésre kell állnia, szükség esetén a hiteles fordítással együtt. Ha a vezető a helyszínen nem tudja igazolni a mentesülés tényét, az intézkedő rendőr a helyszínen elveszi a külföldi rendszámot és a forgalmi engedélyt. Ezután csak a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni a járművel, amelynek további rendeltetésszerű használatát ellehetetleníti a jogszabály mindaddig, amíg a tulajdonos nem kezdeményezi a belföldi forgalomba helyezést. Amennyiben pedig ez nem történik meg, a közlekedési hatóság a bevont rendszámot és forgalmi engedélyt megküldi a kiállító külföldi hatóságnak. Abban az esetben tehát, ha a belföldi üzembentartó nem kívánja a gépjárművét magyar forgalmi jelzéssel ellátni, még arra az időre se tudja használni a járművét, ameddig elhagyná vele Magyarország területét, hiszen rendszámtábla nélkül nem közlekedhet. Ezen kívül még közigazgatási bírságot is fizetnie kell, amelynek mértéke 100.000 Ft-tól 800.000 Ft-ig terjed.

Az alapvető jogok biztosa szerint az okiratok utólagos bemutatását nem engedélyező, a jármű további használatát ellehetetlenítő, akár az autó értékét is meghaladó bírsággal fenyegető jogszabályi rendelkezés nincs arányban a regisztrációs adó elkerülésének megakadályozását célzó jogalkotói szándékkal. Szabó Máté ezért felkérte a Kormányt, hogy kezdeményezze törvény jogállamiság követelményének megfelelő olyan módosítását, amely nem korlátozza az állampolgárok tisztességes eljáráshoz, tulajdonhoz, szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát.

A teljes jelentés olvasható a /documents/10180/143994/201200489.rtf/a12642b6-ac6b-4f43-a32b-ba689ec66693 oldalon.