null A közvélemény az ombudsmanról

A közvélemény az ombudsmanról

 

A megkérdezettek 87 százaléka legalább hallomásból tud az ombudsman intézményéről, 85 százalék számára ismert az alapvető jogok biztosának posztja. Míg négy évvel ezelőtt száz megkérdezettből 32-en, most novemberben már 54-en említették az ombudsmanét, mint olyan intézményt, amelyhez az állampolgár fordulhat, ha valamely hivatal részéről jogsérelem éri. Négy éve a második-harmadik volt, az idén az első a biztos hivatala a lakosság bizalmi rangsorában.

1998-ban, 2008-ban és az idén novemberben is közvélemény-kutatásban mérte fel az Ipsos az ombudsman tisztségének ismertségét és elfogadottságát. A legfontosabb megállapítások között van, hogy jelentősen, az 1998-as 15 és a 2008-as 32 százalékról 54 százalékra növekedett az úgynevezett aktív ismertség, tehát az, hogy a megkérdezettek minden rávezetés nélkül, maguktól tudták említeni a jogvédelemnek ezt az intézményét. Az adat értékeléséhez tartozik, hogy az aktívan ismert és jogsérelem esetén megkereshető húsz más szervezetet összesítve is 17 százalék tudta megnevezni.

A felnőtt lakosság 17 százaléka gondolja egészen biztosnak, további 34 százalék pedig valószínűnek, hogy a problémájával megkeresné az ombudsmant, ami számottevő emelkedés a korábban bármikor mértekhez képest. Érdekes és fontos tanulsága a kutatásnak, hogy ezeken a számokon belül is jelentősen növekedett a fiatalok, a városokban és a községekben élők, és a hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, anyagi problémáktól sújtott emberek aránya. Az Ipsos azonban azt is kimutatta, hogy az aktív ismertségben, tehát az ombudsmani intézménnyel kapcsolatos tudatosságban továbbra is az élen állnak a magasabb végzettségűek és a közepes anyagi helyzetben lévők. A legtöbben az alapvető jogok biztosát ismerik. A nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettest 8, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmével megbízott ombudsman-helyettest 5 százalék nevezte meg, de ezek az adatok nem maradtak el érdemben az egységes ombudsmani hivatal létrejötte előtt, még önálló kisebbségi illetve jövő nemzedékek ombudsmanjaként mértektől.

A véleménykutató intézet immár harmadszor mutatta ki, hol áll az ombudsman intézménye a százfokú bizalmi indexen, azaz a közbizalom rangsorában. 1998-ban a harmadik-negyedik, 2008-ban a második-harmadik volt, az idén pedig az első az ombudsman ezen a listán. Az Ipsos felmérésének számai félreérthetetlenül mutatják a magyarázatot is: míg az ombudsman bizalmi mutatója négy év alatt valamelyest, két százalékot növekedett – a statisztikai hibahatárt figyelembe véve állandó maradt -, addig a többi intézményé, párté, szervezeté jelentősen visszaesett. Az alapvető jogok biztosát az Alkotmánybíróság és a pozícióját őrző rendőrség, majd a válaszadóknak legrokonszenvesebb párt követi a bizalmi indexen.

Az Ipsos kutatása teljes egészében a /documents/10180/143994/szonda_2012.pdf/4382d30c-a53a-40ee-adcb-2a1ab4678a53 oldalon olvasható.