null A közszereplőket ért támadásokról

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa

közös közleménye

az elmúlt napokban történt, közszereplőket ért támadásokkal kapcsolatban

 

A társadalmi békét, az állampolgárok nyugalmát veszélyeztető cselekmények, bűncselekmények. Megvalósulásához elegendő, ha az elkövető tudatában van annak, hogy megnyilvánulása a gyűlölet szítására alkalmas.

Ez feltétlenül magában foglalja annak felismerését is, hogy a felhevített gyűlölet szélsőséges aktivitásba, intoleráns, kirekesztő, jogfosztó magatartásba, erőszakos cselekvésbe csaphat át. Az elmúlt napokban több közszereplő, politikus személyét és azok vagyonát érte durva és közvetlen támadás, amelyet nem igazolhat sem a véleménynyilvánítás szabadsága, sem politikai vagy más meggyőződés.

Az országgyűlési biztosok e magatartásformákat elítélik. Álláspontjuk az, hogy az emberi méltóságon alapuló Európai Unió tagjaként, hazánkban elfogadhatatlanok az emberi és személyiségi jogokat és az elemi erkölcsi normákat egyaránt semmibe vevő, az autonóm személyiség értékeit durván sértő, erőszakos cselekmények.

Ahogy ezt az elmúlt hónapokban már több alkalommal tettük, most – a szeretet ünnepéhez közeledve – ismét felhívjuk a figyelmet az Alkotmány és a vonatkozó jogszabályok előírásainak maradéktalan megtartására és a civilizált politikai diskurzus normáinak betartására.

 

Budapest, 2007. december 20.

 

 

Dr. Szabó Máté sk.                                                                                            Dr. Kállai Ernő sk.