null A közösségi együttélés önkormányzati szabályozásáról

A közösségi együttélés önkormányzati szabályozásáról

AJB-7704/2012

 

Az Alkotmánybíróság még 2012 novemberében megsemmisítette azt a törvényi rendelkezést, amely szerint az önkormányzatok maguk határozhatják meg, melyek a helyben szankcionálható közösségellenes magatartások. Az önkormányzati törvény 2013. január 1-jétől hatályos módosítása ezért immár nem a közösségellenes magatartások, hanem a közösségi együttélés igen tágan értelmezhető szabályainak meghatározására ad felhatalmazást az önkormányzatoknak. Szabó Máté alapjogi biztos egy panaszügy kapcsán a jogbiztonság követelményére emlékeztetett.

2012. november közepéig több mint hatszáz település önkormányzata alkotott rendeletet a közösségellenesnek nyilvánított magatartások szankcionálásáról. Miután az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek találta és megsemmisítette a törvényben foglalt felhatalmazó szabályokat, a települési önkormányzatok többsége 2012 végéig hatályon kívül helyezte a kifogásolt törvény alapján hozott rendeletét. Szabó Máté ombudsman szerint viszont az Alkotmánybíróság határozatának kihirdetésekor folyamatban levő, vagy már jogerősen elbírált ügyekben – a kormányhivatalok egységes iránymutatása hiányában – továbbra is fennállt az alapjogok sérelmének lehetősége.

Erre utal, hogy 2012 végén egy debreceni lakos sérelmezte, hogy a városi közterület-felügyelet munkatársai tiltott közösségellenes magatartás címén eljárást indítottak vele szemben. Tízezer forintra bírságolták, később pedig ötezer forintra módosították a bírságösszeget, amelyet a panaszos nem fizetett be és a jogszabályi háttér változása miatt ezt már behajtani sem lehetett rajta. Az ombudsman megállapította, hogy a panaszost nem érte vagyoni hátrány, ugyanakkor – bár az eljárás jogalapját jelentő helyi rendeletet a jogalkotó hatályon kívül helyezte – továbbra is fennáll az alapjogi visszásság veszélyének lehetősége.

2013. január elsejétől ugyanis az önkormányzatok rendeletbe foglalhatják a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek megsértésének jogkövetkezményeit. Ez azt jelenti, hogy továbbra is fennáll az alkotmányosan aggályos jogi helyzet, mert az új szabályok a helyi rendeletalkotás kereteit még azoknál is tágabb körben vonják meg, amelyeket az Alkotmánybíróság a jogbiztonság súlyos sérelme miatt korábban megsemmisített.

Az alapvető jogok biztosa ezért felhívta a város jegyzőjét, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályiról és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló helyi rendelet megalkotása során kiemelt figyelmet fordítsanak a jogállamiság elvéből következő jogbiztonság követelményének megtartására.

A jelentés a /documents/10180/143247/201207704.rtf/cec5b6b3-6632-4e94-baad-789dba2d77df oldalon olvasható.