null A kőbányai hajléktalanok kiűzetésének terveiről

A kőbányai hajléktalanok kiűzetésének terveiről

AJB-5125/2012

 

A tervezett intézkedések jogszerűségét megkérdőjelezheti, ha kellő körültekintés és gondosság hiányában, alapvető előkérdések tisztázása nélkül jár el az önkormányzat. Szabó Máté ombudsman a zuglói és a ferencvárosi hajléktalantelep felszámolása után ezúttal a kőbányai önkormányzat közterületi „akciójának" előkészületeit vizsgálta és annak hiányosságaira hívta fel a figyelmet.

Az alapvető jogok biztosa hivatalból indított vizsgálata alapján kiemelte, hogy a Terebesi úti erdőben található hajléktalankunyhók lerombolását célzó önkormányzati intézkedések megtétele előtt eleve tisztázni kellene azt, hogy az érintett terület kinek a tulajdonába tartozik, és azon ennek megfelelően ki gyakorolhatja a tulajdonosi jogokat. Rámutatott, hogy ennek az önkormányzati intézkedések, hatósági eljárások jogszerűségének megítélése szempontjából lényeges kérdésnek a tisztázására sem került sor.

A biztos szerint a rendelkezésre álló információk alapján az sem egyértelmű, hogy kik, mikor, milyen formában és tartalommal tájékoztatták a hosszú ideje az erdőben élő hajléktalanokat a kunyhóik területrendezésnek feltüntetett lebontásáról. A megkeresett szervek válaszából az érintett terület hirtelen „kitisztítását" előirányzó intézkedési tervek konkrét indokát sem lehetett egyértelműen megállapítani. Az ombudsman szerint az is aggályos, hogy az intézkedést megelőzően nem mérték fel pontosan, jelenleg hányan „laknak" az erdő területén.

Az ombudsman nem először hívja fel a figyelmet arra, hogy a hajléktalanok kényszerűségből élnek az utcán, közterületen, erdőben. Attól függetlenül, hogy az ott-tartózkodásuk nem tekinthető jogszerűnek, az ilyen „telepek" felszámolására csak törvényes keretek közt, a megfelelő eljárás lefolytatása után kerülhet sor. Szabó Máté ezzel együtt ismételten hangsúlyozta azt is, hogy a szélsőségesen rászoruló emberekről való „gondoskodási" kötelezettség hasonló esetekben nem merülhet ki a puszta tájékoztatásban vagy egy potenciális lehetőség biztosításában.

A biztos utalt arra, hogy az önkormányzatnak – a tulajdonviszonyok tisztázása után – a kellő szakértelemmel rendelkező szociális munkások, civil szervezetek bevonásával kellene előzetesen felmérnie, hogy a területen pontosan hányan élnek életvitelszerűen és ez alapján kell mindvégig arra törekednie, hogy valamennyi érintett, kiszolgáltatott helyzetben lévő ember számára személyre szabott segítséget nyújtson.

Jelentésében arra kérte fel Szabó Máté a kőbányai önkormányzatot, hogy amennyiben valóban sor kerül a hajléktalantelep felszámolására, az kizárólag a tulajdonviszonyok pontos rögzítését, a szükséges eljárás szabályszerű lefolytatását és az érintettek érdemi tájékoztatását követően, a civil szervezetekkel együttműködésben, személyre szabott szociális jellegű megoldások biztosításával együtt történjen meg.

A jelentés a /documents/10180/143994/201205125.rtf/c4ead421-2b4d-42d8-b89a-1c4ad5cfb9c2 oldalon olvasható.