null A kiskunmajsai átmeneti otthonról

Áldatlan állapotok, otthontalan otthonok

AJB-2469/2010

 

Az intézmény mai feltételei konzerválják az ellátottak kilátástalan helyzetét, nem nyújtanak segítséget, otthont az ott élő rászoruló embereknek – állapította meg az ombudsman a kiskunmajsai Hajléktalanok Átmeneti Otthonában és Családok Átmeneti Otthonában uralkodó állapotokról. A szakdolgozók csak nagy terheket vállalva képesek a jogszabályban előírt szolgáltatásra, mert a fenntartó nem gondoskodik a szükséges feltételekről.

A Menedék Alapítvány Kiskunmajsai Átmeneti Otthonából panaszolták Szabó Máténak, hogy az intézményben semmilyen szakmai munka nem folyik, és nem foglalkoznak azzal sem, hogy a családokat a későbbi önálló életre felkészítsék, viszont az otthonban lakók állandó pszichikai terrornak vannak kitéve. A kényszerűségből ott élők kifogásolták az étkeztetést és a higiénés körülményeket is.

Az országgyűlési biztos felkérte a területileg illetékes szociális és gyámhivatalt, hogy vizsgálja ki a panaszban foglaltakat. A hivataltól kapott beszámoló tanúsága szerint a beadványban írtak részben megalapozottak voltak. Az intézmény az egykori szovjet laktanya négyszintes panelépületében működik. Mind az épület környezete, mind a műszaki állapota, mind a belső terek nagyon elhanyagoltak voltak, felújításra szorulnának. A nyári esőzések a tetőtől a földszintig beáztatták az épületet, a víz elérte a villamosvezetékeket is, a lakóterekben pedig penészesedést okozott. A higiénés körülmények szintén erősen kifogásolhatók voltak, a vizsgálat megállapította, hogy a lakókörnyezet, a berendezési tárgyak nem alkalmasak kulturált életvitel folytatására.

A panelépület első és második emeletén a Családok Átmeneti Otthona, a harmadik és negyedik emeleten a Hajléktalanok Átmeneti Otthona található. A biztos szerint szerencsésebb lenne, ha az egyedülálló kisgyermekes anyák és a gyakran szenvedélybetegséggel küzdő hajléktalan emberek elhelyezése, étkeztetése külön épületben lenne megoldható.

A vizsgálat a személyi feltételek, a térítési díj fizetése és a hajléktalan ellátottak pénzkezelése tekintetében is feltárt visszásságot. Az intézmény szakdolgozóira nagy teher hárul, mert a fenntartó nem gondoskodik sem a kulturált szolgáltatás, sem a munkavégzés feltételeinek megteremtéséről, ám ennek ellenére a szakdolgozók a jogszabályban előírt szolgáltatást nyújtják. Az otthonban élők gondozásával kapcsolatos, alapjogot érintő visszásságot a biztos ezért nem állapított meg.

Az ombudsman mindezeket összegezve felkérte a kiskunmajsai átmeneti otthonok vezetőit és a fenntartó Menedék Alapítványt, hogy hiányosságok megszüntetése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.