null A katasztrófák következményeinek felszámolásáról

Ombudsman a katasztrófák következményeinek felszámolásáról

 

A jogbiztonságot és a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését látta veszélyben az állampolgári jogok országgyűlési biztosa abban, hogy hiányos a katasztrófákat követő kárenyhítés, helyreállítás állami eljárásának szabályozása. Szabó Máté hivatalból indított projektben vizsgálja a katasztrófák nyomán bekövetkezett károk állami kezelését, annak jogi szabályozását, jogalkalmazási gyakorlatát. Az ombudsman megállapításaival az érintett minisztériumok és intézmények egyetértettek.

A közigazgatási és igazságügyi miniszter és a belügyminiszter, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató arról is tájékoztatta az ombudsmant, hogy az érintett miniszterek a katasztrófák okozta anyagi károk kapcsán – az irányadó uniós jogi szabályozás keretei között – kidolgozzák a kártalanítási rendszer szabályozási koncepcióját, amely az öngondoskodás irányába hat, de a károkozó fokozott felelősségét is kimondja. A jogalkotásért felelős tárcák a biztossal egyetértve kormányrendeletben fogalmaztak meg keretszabályokat a katasztrófáktól sújtott területekre, a helyreállításra és az újjáépítésre.

Szabó Máté ombudsman mindezzel összefüggésben azt kérte, hogy a további jogalkotás során, az öngondoskodás szabályozásában vegyék figyelembe az egyes lakossági csoportok teherbíró képességét, valamint a teherviselés kialakításában, a kárveszély megosztásában legyenek tekintettel az arányosság követelményére. A biztos azt is fontosnak tartja, hogy a károkozó fokozottabb felelőssége mellett fektessenek nagyobb hangsúlyt a felelősségbiztosítás és/vagy a biztosítékadás szerepének növelésére is. A koncepció kidolgozói tartsák szem előtt az alapvető alkotmányos követelményeket, a készülő komplex rendszer tegye lehetővé az ilyen esetekre vonatkozó alkotmányos alapelveknek megfelelő állami eljárást – hívta fel a jogalkotók figyelmét az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Az ombudsman katasztrófavédelmet vizsgáló projektjének mai műhelyrendezvényén – amelyen többek között a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a biztosítók szervezete, és társadalomtudósok is részt vettek – megállapították, hogy az új katasztrófavédelmi törvény több fontos elemet is beemelt az elmúlt tíz év ombudsmani ajánlásaiból. Hangsúlyosan hangzott el, hogy a katasztrófahelyzetek és következményeik kezelésében továbbra is általános alapelvnek kell lennie az átláthatóságnak és a polgárbarát ügyintézésnek.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2012-ben kiadványban összegzi a katasztrófavédelmi projekt felismeréseit és ajánlásait. A Nyílt Társadalom Intézet (OSI) támogatásával készülő kötetben olvasható lesz például tanulmány a kárenyhítés, a különféle intézmények együttműködése, a katasztrófák idején szükséges kommunikáció kérdéseiről, és a kiadvány hangsúlyosan foglalkozik majd a civil szervezetek szerepével a katasztrófavédelemben és a kárenyhítésben.