null A jövő nemzedékek szószólójának felhívása a fővárosi szmogriadó ügyében

A jövő nemzedékek szószólója a téli időszak közeledtével az előző év tapasztalatainak tanulságait levonva egy esetleges szmogriadó esetén a budapesti polgárok tájékoztatásának javítását és pontosítását, valamint a légszennyezés csökkentését szolgáló korlátozások teljes körének alkalmazását kéri a főpolgármestertől valamennyi ezt indokoló esetben.

Az ombudsmani hivatalhoz érkezett megkeresésekből kitűnik, hogy a szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendelésekor a főváros esetenként nem hívta fel a polgárok figyelmét valamennyi, a főváros szmogriadó-tervét tartalmazó rendeletben egyébként szereplő, a levegőszennyezés elkerülését és csökkentését szolgáló lépés megtételére. Így pl. a szmogriadó tájékoztatási fokozatának január végi elrendelésekor a közlemény csak arra szólított fel, hogy a gyermekek, időskorúak, betegek a szennyezett levegőjű útszakaszok közelében kerüljék a szabadban való tartózkodást, illetve a szellőztetést. Nem szerepelt ugyanakkor a felkérés az egyéni gépjárműhasználat mérséklésére, szüneteltetésére, a közösségi közlekedés előnyben részesítésére, valamint a gépjárművek álló helyzetben történő indokolatlan alapjárati üzemeltetésének mérséklésére.                                     

Tavaly novemberben a szmogriadó riasztási fokozatának elrendeléséről szóló közleményben a főpolgármester kizárólag a budapesti gépjármű-állomány 4%-át kitevő, legszennyezőbb, fekete környezetvédelmi matricás autók használatát tiltotta meg, holott az akkori fővárosi szmogriadó-terv a piros matricás, ugyancsak jelentős szállópor-terhelést okozó gépjárművek közlekedésének korlátozását is lehetővé tette volna a szmoghelyzet javulása érdekében. A riasztási fokozat elrendelésekor a fekete matricás autók közlekedésének megtiltására is csak egy napos késéssel került sor, és a közlemény ezúttal sem utalt az egyéni gépjárműhasználat önkéntes korlátozásának szükségességére.

Dr. Szabó Marcel Tarlós Istvánhoz írt levelében emlékeztet rá, hogy Budapesten az őszi-téli időszakban a fővárosi szálló por 40%-a közlekedési eredetű. Ezért a lakosság testi és lelki egészséghez való jogának biztosítása, valamint az egészséges környezethez való jog érvényesítése érdekében arra kéri a főpolgármestert, hogy a jövőben a jogszabályban lehetővé tett legszélesebb körben éljen a gépjárműforgalom korlátozásával, illetve minden, a rendeletben leírt szennyezéscsökkentési módszerről tájékoztassa a polgárokat.