null A jövő nemzedékek ombudsmanhelyettese a lászlóházai környezetkárosítás helyszínén

A jogszabályi feltételek újragondolását, valamint a környezeti károk megelőzésre szánt költségvetési pénzek megemelését, a környezetvédelmi felügyelőségek hathatós fejlesztését látná szükségesnek Szabó Marcel. A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettes a Hortobágy határán lévő Balmazújváros-Lászlóházán megtekintette azt a vegyi hulladékokat tároló telepet, amelyből mérgező anyagok szivárogtak ki és ahonnan tolvajok egészséget veszélyeztető anyagokat vittek el.

Az alapvető jogok biztosának környezeti kérdésekben is illetékes helyettese szerint a Lászlóházán történtek megerősítik, hogy a jogszabályi feltételrendszer újragondolásával is fel lehetne lépni az ipari társadalom egyes egészség- és természetkárosító hatásaival szemben. A veszélyes anyagok tárolásának engedélyezési eljárása ma nem követel elegendő garanciát arra, hogy valamennyi érdekelt vállalkozás helyt tudjon állni az általuk esetleg okozott környezeti károkért. További jelentős kockázati tényező, hogy jelentősen elhúzódik az ilyen cégek esetleges felszámolási eljárása. Eközben az általuk okozott környezetszennyezés megállítása, visszafordítása a felelős pénzügyi csődje következtében lehetetlenné válik és végső soron az államot kényszeríti a szükséges közpénzek előteremtésére.

Szabó Marcel a lászlóházai helyszínbejárást követően arra is felhívta a figyelmet, hogy jelentősen növelni kellene a környezeti rehabilitációra fordítható költségvetési összegeket. Magyarország ma ismert – nagyrészt a szocialista tervgazdaság idejéből hátra maradt, és a friss - környezetszennyezéseinek begyógyítása a ma rendelkezésre álló keretből több mint egy évszázad alatt lenne elvégezhető. A jogszabályi változások és a költségvetés keretének emelése mellett több eszközhöz kellene juttatni a környezetvédelmi felügyelőségeket ahhoz, hogy kikényszeríthessék és hatékonyan ellenőrizhessék az engedélyezés során megszabott környezetvédelmi feltételek betartását, időben feltárhassák a fenyegetéseket. A jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó ombudsmanhelyettes szerint ezek a megelőzést szolgáló változtatások költségesek lennének ugyan, de jóval kevesebbe kerülnének annál, amennyibe a sérült környezet begyógyítása, az állampolgárok egészséges környezethez való alapjogának helyreállítása kerül.