null A jogszabálytervezetek véleményezéséről

Az oktatással kapcsolatos jogszabálytervezetek véleményezéséről

AJB 1929/2012 (NEK-1185/2011)

 

Az esetlegesség jellemezte a jogszabálytervezetek ombudsmani véleményezésével kapcsolatos eddigi gyakorlatot. 2012. január 1-jétől azonban az alapvető jogok biztosa immár nemcsak a jogszabálytervezetek készítőinek belátásától függően, hanem törvény rendelkezése alapján is véleményezni köteles a jogszabályok tervezetét.

Az ombudsman ehhez az oktatásért felelős államtitkár együttműködését kérte. Mivel a biztos egyik kiemelt feladata a gyermeki jogok védelme, az oktatás szabályozása pedig gyermekeket megillető jogokat érint, a biztos akkor tud eleget tenni a kötelezettségének, ha valamennyi oktatást érintő jogszabály-tervezetet véleményezhet. Erre a véleményalkotásra a köznevelési törvény előkészítése során Szabó Máténak nem volt lehetősége.

2011 végén az Országgyűlés – a felsőoktatásról, a köznevelésről, illetve a szakképzésről szóló törvények elfogadásával – átalakította az oktatás teljes rendszerét. Ezzel összefüggésben számos további, végrehajtó jellegű jogszabályt kell elfogadni, az előkészítés munkájában pedig az ombudsmannak részt kell vennie, ami különösen fontossá teszi az ombudsmani hivatal és az oktatási államtitkárság együttműködését.

A köznevelési intézmények a jövőben főszabályként állami irányításba és fenntartásba kerülnek, melynek során úgynevezett iskolaközpontok kialakítása várható. A kisebbségi ombudsman a jogszabálytervezet tavalyi véleményezése során ezzel kapcsolatban azt a kérdést vetette fel, hogy integrációs szempontokat is érvényesíteni kellene, tekintettel arra, hogy a jelenlegi közoktatási rendszerben nagy számban működnek a tanulók halmozottan hátrányos helyzete, illetve cigány származása alapján szegregált intézmények, osztályok.

Az alapvető jogok biztosa jelezte, hogy a köznevelési törvénynek az esélyegyenlőségre és a társadalmi integrációra tett hatásait a jövőben különös figyelemmel kívánja nyomon követni és ehhez számít az oktatásért felelős államtitkár együttműködésére a jogszabályi kereteknek megfelelő határidővel történő véleményezésében.