null A jogi segítségnyújtó szolgálat működéséről

A jogi segítségnyújtó szolgálat működéséről

AJB-3141/2012.

 

Öt éve változatlan a jogi segítők óradíja. A névjegyzékük alapján nem lehet tudni, kinek mi a szakterülete. Sokszor a jogi segítőt a segítségnyújtó szolgálat sem tudja elérni. Szabó Máté ombudsman szerint mielőbb módosítani kellene a jogi segítségnyújtásról szóló törvényt, mert az elhúzódó kapcsolatfelvétel miatt sérül az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való joga.

Akinek nincs elegendő pénze jogi segítő igénybevételéhez, annak az állam nyújt segítséget a jogi segítségnyújtó szolgálatokon keresztül. A joghoz való hozzáférés ugyanis a jogállamiság érvényesülésének egyik legfontosabb garanciális eleme, amelyet nem elegendő alkotmányos szinten biztosítani.

A 2004. január 1-jétől működő jogi segítségnyújtó szolgálatok ügyfélszáma 2006 óta jelentősen megnőtt. Kezdetben csak az igazságszolgáltatást tehermentesítő, peren kívüli szolgáltatást nyújthattak, azonban a peres jogi segítségnyújtás bevezetésével az ügyfélforgalom újból nőtt, és ez a tendencia 2009-től tovább erősödött.

Az ombudsman „Az ügyvédség helyzete, az ügyvédek és hozzájuk fordulók jogainak védelme" című projektjében a jogállamiság elve, a jogbiztonság követelménye, illetve a tisztességes eljáráshoz való jog érvényesülését vizsgálja. Ennek részeként, a jogi segítségnyújtás rendszerét, a jogi segítők és az ügyfelek kapcsolatát, valamint a leggyakrabban felmerülő problémákat áttekintve megállapította, hogy a legtöbb kifogás a jogi segítők óradíját éri. Ez 2007 óta változatlan összegű, 3000 Ft. Az ügyfelek nehezen tudják kiválasztani a számukra megfelelő szakembert, mivel a névjegyzék alapján nem határozható meg kellő pontossággal az egyes jogi segítők szakterülete. Sok esetben a jogi segítők elmulasztják bejelenteni az elérhetőségeik változását, így a jogi segítségnyújtó szolgálatok csak nehezen vagy egyáltalán nem érik el őket, az elhúzódó kapcsolatfelvétel miatt így sérül az ügyfelek tisztességes eljáráshoz való joga.

Az alapvető jogok biztosa minderről a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól, illetve a megyei jogi segítségnyújtó szolgálatoktól kapott információkat. Ezekből, valamint a viszonyok elemzéséből arra a következtetésre jutott, hogy szükséges a jogi segítségnyújtásról szóló törvény mielőbbi módosítása. Szabó Máté ezért felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert a jogi segítségnyújtásról szóló törvény módosítására, valamint arra, hogy a miniszter küldje meg véleményezésre az elkészült törvénytervezetet. A közigazgatási és igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint már meg is kezdődött a törvénytervezet előkészítése.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203141.rtf/34dfd6d6-e756-44f1-b102-af70789b1e02 oldalon olvasható.