null A jogi segítségnyújtás kizárása AB vizsgálatának kezdeményezéséről

Alkotmánybírósági indítvány a jogi segítségnyújtás kizárása ügyében

AJB-1961/2012

 

Alaptörvénysértő, hogy a jogi segítségnyújtásról szóló törvény értelmében nem kaphat jogi támogatást az alkotmányjogi panasz benyújtója – állapította meg az ombudsman egy magánszemély beadványa alapján. Szabó Máté az Alkotmánybíróságtól annak vizsgálatát kérte, hogy a rendelkezés megfelel-e az Alaptörvényben lefektetett diszkrimináció tilalmának és az esélyegyenlőség előmozdítására irányuló állami kötelezettségnek, valamint nem sérti-e a hatékony jogorvoslathoz való jogot.

Az állami költségvetésből finanszírozott jogi segítségnyújtás intézményét annak érdekében hozták létre, hogy szakszerű jogi tanácsot és képviseletet kaphassanak azok is, akik rossz szociális helyzetük miatt nem tudnák kifizetni a jogaik érvényesítése, jogvitáik megoldása során felmerülő ügyvédi költségeket. Az alkotmányjogi panasz eljárásban azonban az ilyen segítség igénybevételére nincs lehetőség, azt ugyanis maga a jogi segítségnyújtásról szóló törvény zárja ki, miközben az Alkotmánybíróságról szóló törvény pedig kifejezetten előírja a jogi képviseletet.

Az ombudsman szerint a jogi segítségnyújtást kizáró rendelkezés több alkotmányossági aggályt is felvet. Sérti a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, továbbá ellentétes az esélyegyenlőség előmozdítására irányuló állami kötelezettséggel. A törvény ugyanis éppen a vagyoni helyzetük alapján hátrányos helyzetben lévőket zárja el az alkotmányjogi panasz lehetőségnek igénybevételétől. Ez sérti a hatékony jogorvoslathoz való jogot is, mivel az alapjogvédelemben kiemelt szerepe van az Alkotmánybíróságnak, mint végső jogorvoslati fórumnak.

A biztos mindezen érvek alapján indítványában azt kérte az Alkotmánybíróságtól, hogy semmisítse meg a jogi segítségnyújtásról szóló törvény kifogásolt rendelkezését.

Az indítvány a http://www.ajbh.hu/allam/jelentes/201201961Ai.rtf oldalon olvasható.