null A jogalkotási törvényt érintő alkotmánybírósági indítványról

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának közleménye
a jogalkotásról szóló törvény alkotmánybírósági vizsgálatának kezdeményezéséről

(OBH 5091/2007.)

 

Az országgyűlési biztos az állampolgárok alapvető tájékozódáshoz való jogának sérelme gyanúja miatt – állampolgári panasz alapján – indított vizsgálatot a Magyar Közlöny 2007. augusztus 9-i számában közzétett, egységes szerkezetbe foglalt „jogalkotási törvény" megtévesztő tartalma kivizsgálása ügyében.

Az OBH 4263/2007. számon elrendelt vizsgálat megállapította, hogy „a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény (Jat.) – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – hatályos szövege" jogbizonytalanságot okoz, amely alapvetően sérti az állampolgári jogbiztonságot.

A biztos felkérte az igazságügyi és rendészeti minisztert, hogy kezdeményezze az 1987. évi XI. törvény módosítását, továbbá intézkedjen annak érdekében, hogy a Magyar Közlönyben ne jelenhessen meg megtévesztő normaszöveg.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter közölte, hogy „Egyetértek azzal, hogy a jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett elő azzal a mulasztásával, hogy a Jat. szövegét nem igazította az időközben módosult alkotmányhoz. Ugyanakkor nem értek egyet azzal a megállapítással, hogy a Magyar Közlöny augusztus 9-i számában megjelent egységes szerkezetű szövege megtévesztő lenne." Ezt azzal indokolta, hogy álláspontja szerint „a Jat. – vitatott – egységes szerkezetű szövege kizárólag annyiban tekinthető „megtévesztőnek", amennyiben az csakugyan alkotmányellenes." A vélt, vagy valós alkotmányellenességet az okozta, hogy az 1989. évi XXXI. törvény alapján a Jat. szövegét nem tételesen vizsgálták fölül, hanem azt átfogóan és általánosan, csak a módosítás betű szerinti átírásával módosították.

Ennek következtében a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, valamint a hatályos jogszabályok megismerésére leggyakrabban alkalmazott elektronikus oldalakon a következő hatályos szöveg jelent meg: 1. § (1) b./ A jogalkotó szervek a következő jogszabályokat alkotják: … a köztársasági elnök törvényerejű rendeletet,

A hatályos jogalkotási törvény számos további hibát is tartalmaz, mert miniszterelnök-helyettest, országos hatáskörű szerv vezetésével megbízott államtitkár rendelkezését, és a tanács rendeletét említi, de tekintettel arra, hogy ilyen jogintézmények már nem léteznek, ezek nem is alkothatnak jogszabályt, szemben a köztársasági elnöknek „adott" jogalkotási lehetőséggel.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter jelezte, hogy a szaktárca felismerve a jogszabály alkotmányellenességét, több alkalommal kezdeményezte a törvény módosítását, és 2003. június 18-án egy teljesen új törvénytervezetet is benyújtottak T/4488. számon, de a kétharmados támogatást igénylő módosítási kísérlet nem járt eredménnyel.

Ennek megfelelően az OBH 4263/2007. számon megkezdett vizsgálatot befejezetem, és a visszás helyzet rendezése érdekében OBH 5091/2007. számon indítványoztam az Alkotmánybíróságnak, hogy vizsgálja meg jogalkotásról szóló törvényt, indokolt esetben állapítsa meg az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességét, és szólítsa fel az alkotmányellenes helyzet megszüntetésére.

Az OBH 4263/2007. számú jelentés, és az OBH 5091/2007. számon kiadott alkotmánybírósági indítvány is megtalálható honlapunkon, a Jelentések menüpont alatt, míg a vizsgálat tárgyát képező jogszabály elektronikusan megtalálható a Magyar Közlöny Kiadó http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk07106.pdf oldalán.

 

Budapest, 2007. december 7.

 

Dr. Szabó Máté sk.