null A hulladékkezelő közszolgáltató és az önkormányzat viszonyáról

A hulladékkezelő közszolgáltató és az önkormányzat viszonyáról

AJB-3272/2012

 

A közszolgáltató az önkormányzat rendeletének megfelelően köteles ellátni a feladatát. Ha nem így történik, az sérti a jogbiztonságot. Az ombudsman ezt egy hulladékszállítási vita kivizsgálása nyomán ismételten kimondta.

A tíz ingatlanból álló veszprémi sorház sokáig közös konténerben gyűjtötte a hulladékot, miközben a tulajdonosok egyenként álltak szerződéses kapcsolatban a szolgáltatóval és külön-külön is kapták a szemétszállítás díjának számláját. Hatan úgy döntöttek, kiválnak ebből a konténer-közösségből és saját kukásedényt kérnek. A konténer használatán, vele a díján is azontúl a többi négy tulajdonosnak kellett osztoznia. Egyikük elpanaszolta az ombudsmannak, hogy egy közgyűlési rendelet a hat lakásosnál nagyobb társasházak esetében a konténeres hulladékgyűjtést írja elő, a közszolgáltató viszont szembement ezzel a rendelettel, amikor a korábbi gyakorlatával ellentétben mégis elfogadta az egyéni szemetes edények rendszeresítésének kérelmét.

A közszolgáltató ezt másként értelmezi. Álláspontja szerint a hat lakó kérése elfogadható, mivel a közgyűlési rendelet szerint sorház esetén lehetőség van arra, hogy hulladékgyűjtő edényt használjanak a lakók. Az ombudsman a közgyűlési rendeletben azt olvasta, hogy konténert társasház és nem természetes személy tulajdonos választhat. A közszolgáltató szerint viszont a sorház nem társasház, és nem is nem természetes személy tulajdonában álló ingatlan, hiszen a lakókat egyedi tulajdonosként kezeli, egyedi nyilvántartási lapot vezet róluk.

Mindebből a biztos arra a következtetésre jutott, hogy – mivel négy lakónak továbbra is engedélyezte a konténer használatát – a közszolgáltató a 10 lakásos sorház lakóit egyszerre sorolja be a családi ház és a társasház rendeleti kategóriájába. Az ilyen ellentmondás mellett az ombudsman arra is felhívta a figyelmet, hogy a konténert használó lakók esetében a díjfizetés nem igazodik az elszállított mennyiséghez. Az igényekhez képest túlzott nagyságú konténer az ingatlantulajdonosokat ráadásul nem ösztönzi a kevesebb hulladéktermelésre, azaz a hulladékgazdálkodás legfontosabb elve, a megelőzés ellen hat.

A magasabb szintű jogszabályok keretei között az egyes önkormányzati rendeletek határozzák meg a szolgáltatás minden lényegi elemét, a közszolgáltató pedig az ezekhez igazodó közszolgáltatási szerződés előírásai alapján köteles ellátni a feladatát. A vizsgált esetben viszont a gyakorlat nem felel meg a közgyűlési rendelet előírásainak, mivel a közszolgáltató jogértelmezése alapján csak a családi ház kategóriába tartozhattak a sorház lakói, akik ebben az esetben konténert nem is választhattak volna – így sérült a jogbiztonság követelménye, állapította meg az ombudsman.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203272.rtf/ad471771-b3d7-4807-907f-2c24f7c99d79 oldalon olvasható.