null A hulladékgazdálkodás szabályozásáról

A hulladékgazdálkodás egyértelmű szabályozásáról

AJB-2994/2012

 

A hulladékszállítás díjának megállapítását, a díjbehajtást, valamint a szolgáltatást igénybe vevők szempontjait, jogérvényesítésük lehetőségét vizsgálta az ombudsman.

A „Válság vesztesei – a paragrafusok fogságában" elnevezésű projektjében Szabó Máté alapjogi biztos hivatalból, a környezet és a lakosság szempontjait szem előtt tartva vizsgálta a hulladékszállítási közszolgáltatást. Megállapította például, hogy egészséges környezethez való alapjog sérelmét idézheti elő, ha bizonytalan a közszolgáltatás díjának megállapítása, és ha a szolgáltató nem tudja behajtani a díjtartozásokat. Az alapjogi biztos azt látja, hogy egyrészt a jogalkotó nem vizsgálta kellő időben a jogi szabályozás érvényesülésének gyakorlatát, másrészt nincs kidolgozva, hogy ki – az önkormányzat, vagy az állam – álljon helyt a behajthatatlan díjakért.

Jogbizonytalanságot, a finanszírozás tervezhetetlenségét idézte elő a hulladékgazdálkodásról szóló törvény gyakori módosítása – mutatott rá az ombudsman. A válságra adott reakcióként először a 2011-es szinten befagyasztották a közszolgáltatás 2012. évi díját, majd a „díjstopot" részlegesen feloldották, közben azonban a jogalkotó nem érvényesítette kellően a jogalkotás szakmai alapelveit, nem adott felkészülési időt a változásra. Fontos az is, hogy a díj megfizethető legyen, arányban álljon a szolgáltatással és az ingatlanok tulajdonosait ösztönözze a jogkövető magatartásra. A biztos a jogorvoslati lehetőségekről megállapította, hogy az ügyfelek kifogásait több szervezet is vizsgálhatja a maga szempontjai szerint, ám egyelőre nincs olyan külső, független, kötelező erejű döntést hozó szerv, amely hatékonyan tudná érvényesíteni a fogyasztók jogait.

Az alapvető jogok biztosa a szaktárcához fordulva mindezekkel kapcsolatban figyelmeztetett az egészséghez való jog sérelmének veszélyére, emlékeztetett a hulladékgazdálkodás szabályozásával összefüggő korábbi ajánlásaira, és az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat elfogadását követően a törvény utólagos hatásvizsgálatát javasolta.

A jelentés a /documents/10180/143994/201202994.rtf/ef9a0894-5d87-4134-9bc9-5f6dfcb1e856 oldalon olvasható.