null A hajléktalan emberek foglalkoztatásáról

A hajléktalan emberek foglalkoztatásáról

AJB-2723/2012

 

Hiába dolgoznának, a hajléktalan embereknek a jelenlegi munkaügyi rendszerben nincs lehetőségük arra, hogy a munka világán keresztül találjanak vissza a társadalomba. Az ombudsman jelentős eltérést talált a jogszabályi lehetőségek és azok megvalósulása között.

A jogszabályi minimumkövetelmények adottak, léteznek pályázati lehetőségek, vannak programok a hajléktalanok foglalkoztatására. A foglalkoztatási modell elviekben működőképes, ám valójában mégsem eredményes, hatékonysága nehezen bizonyítható – állapította meg Szabó Máté ombudsman. Az alapvető jogok biztosa idén „A munka méltósága" címmel indított projektet, amelynek célja a munkához való joggal kapcsolatban felmerülő visszásságok, a hazai foglalkoztatási viszonyok feltérképezése. A projekt keretein belül kiemelt szerepet kapnak az egyes hátrányos helyzetű csoportba tartozó emberek elhelyezkedési lehetőségei.

Szabó Máté a hajléktalanok munkaerő-piaci lehetőségeit felmérő jelentésében egyebek között leírja, hogy a hajléktalan létből adódó speciális problémák sora – mint a szélsőséges kiszolgáltatottság, az elhanyagolt külső, a leromlott fizikai és mentális egészségi állapot, a lakhatás és vele a biztos háttér hiánya, valamint a társadalom, a foglalkoztatók diszkriminatív hozzáállása – gyakorlatilag esélytelenné teszi az elhelyezkedésüket, a munkaerőpiacra való visszatérésüket. Ezzel pedig bezárul előttük a hajléktalan létből való kitörés elsődleges útja.

Az ombudsman szerint a hajléktalan emberek elhelyezkedését elsősorban munkahelyteremtéssel, képzési, átképzési lehetőségek megteremtésével, az atipikus foglalkoztatási formák, valamint a munkáltatók által igénybe vehető kedvezmények széles körű elterjesztésével, illetve mindezek jogszabályi szintű támogatásával lehetne ösztönözni. Ennek során fontos lenne a jogalkotó és a szociális segítő szakma együttműködése és a külföldön már ismert „jó gyakorlatok" tapasztalatainak átvétele. Szabó Máté alapjogi biztos felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy a hajléktalan emberek munkaerő-piaci helyzetének javítására kidolgozandó javaslatában nyomatékkal vegye figyelembe az említett akadályozó tényezőket. Javasolta továbbá, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve kezdeményezze a jogszabályok módosítását, amely lehetővé teszi a hajléktalanok speciális igényeit is figyelembe vevő atipikus foglalkoztatási formák megteremtését, védett munkavállalási lehetőségek elterjesztését, különleges munkavégzési körülmények alkalmazhatóságát, valamint mindezek ellenőrizhetőségét.

Az ombudsman ebben a jelentésében is hangsúlyozta, hogy a hajléktalanság problémakörének kezelésében kizárólag olyan programokat, intézkedéseket tart elfogadhatónak, amelyek mentesek a rendészeti elemektől, szociális jellegűek, valóban alkalmasak a hajléktalan emberek társadalomba történő visszailleszkedésének elősegítésére, hatékonyan szolgálják a hajléktalanná válás megelőzését.

A jelentés a /documents/10180/143994/201202723.rtf/241bd1c7-c554-4f53-b104-5980fffb350a oldalon olvasható.