null A gyülekezések egészségügyi-mentési biztosításáról

A gyülekezések egészségügyi-mentési biztosításáról

AJB-3449/2012

 

Az állam gyülekezési joggal összefüggő alapjogvédelmi kötelezettsége körébe tartozik a rendezvények mentési biztosítása, így azért nem kérhető térítés – állapította meg jelentésében az alapvető jogok biztosa. A gyülekezési jog érvényesülése érdekében Szabó Máté ombudsman a szabályozás és a gyakorlat hiányosságainak, ellentmondásainak mielőbbi feloldására kérte a területért felelős szaktárcákat és az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) vezetőjét.

Egy panaszos beadványában megírta az alapvető jogok biztosának, hogy a 2012. március 15-ére bejelentett gyűlés rendőrségi tudomásul vételét követően tájékoztatta az Országos Mentőszolgálatot a rendezvény helyszínéről, időtartamáról, a résztvevők várható számáról, valamint az esetleges ellentüntetés miatti problémákról, és jelezte együttműködési szándékát a rendezvény megfelelő mentési biztosításával kapcsolatban. A panaszos sérelmezte, hogy az OMSZ válaszában arról tájékoztatta, hogy csak egy meghatározott térítési díj ellenében tud gondoskodni a politikai tömegrendezvény egészségügyi-mentési biztosításáról.

Szabó Máté ombudsman átfogó vizsgálatot indított, megkereste az OMSZ főigazgatóját és az országos rendőrfőkapitányt. A főigazgató szerint az OMSZ a mentésről szóló hatályos jogszabály szerint járt el, amikor csak ellenszolgáltatás ellenében végezte volna el a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvény mentési biztosítását. Mind a főigazgató, mind az országos rendőrfőkapitány arra mutatott rá, hogy bár a gyülekezési törvény nem írja elő tételesen, álláspontjuk szerint a résztvevők védelmében a szervező köteles gondoskodni a mentési biztosításról is.

A gyülekezési törvényből valóban levezethető, hogy a szervezőnek a jelentős számú résztvevőt vonzó tömegrendezvények bejelentése mellett írásban tájékoztatnia kell az Országos Mentőszolgálatot – emelte ki jelentésében az ombudsman. Szerinte az előzetes tájékoztatási kötelezettség nem korlátozza a gyülekezési jogot, nem nehezíti a rendezvény szervezését, ugyanakkor képes hatékonyan megelőzni, vagy csökkenteni az esetlegesen bekövetkező balesetek következményeit. Szabó Máté ugyanakkor megállapította, hogy az életvédelmi kötelezettséget és a jogbiztonság követelményét sértő jogi helyzet áll fenn, mivel a szabályozás nem rendezi egyértelműen, hogy fennáll-e a szervező kötelezettsége a jelentős számú résztvevőt vonzó gyűlések mentési biztosításával kapcsolatosan. A jogszabályok abban sem igazítanak el egyértelműen, hogy a rendőrséghez hasonlóan térítésmentesen, avagy térítés ellenében végzi-e az OMSZ az ilyen politikai rendezvények mentési biztosítását.

Az ombudsman hangsúlyozta, hogy gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények esetében egy alapvető politikai szabadságjog érvényesüléséről van szó, és ez különbözteti meg más, például kulturális vagy sportrendezvényektől. Szabó Máté álláspontja szerint a mentési biztosításról való gondoskodás keretében ugyan a szervező kötelezettsége az előzetes tájékoztatás, azonban az OMSZ a szervező által kért mentési biztosítást köteles minden esetben térítésmentesen, külön szerződéskötés nélkül ellátni.

A biztos felhívta a figyelmet: a rendőrségi és a mentési biztosítás abból a szempontból analógnak tekinthető, hogy mindkét állami kötelezettség a gyülekezési jog zavartalan gyakorlását segíti elő és össze is kapcsolódik egymással. A tömeggyűlés zavartalanságának érdekében kulcsfontosságú a szervezők, valamint a biztosításban résztvevő szervek, a rendőrség és az OMSZ közötti együttműködés. Az ombudsman a szabályozás módosítására tett javaslatai mellett kezdeményezte az Országos Mentőszolgálat főigazgatójánál, hogy a gyülekezési törvény hatálya alá tartozó rendezvények esetében kért mentési biztosítást minden esetben szerződéskötés és térítés nélkül – a rendőri szervekkel való kapcsolatfelvétel mellett – lássák el.

A jelentés a /documents/10180/143994/201203449.rtf/3edbf7b1-9ede-4219-a6d2-dd405e91c7a2 oldalon olvasható.