null A gyermekprostitúció elleni fellépésről

A gyermekprostitúció elleni fellépésről

AJB-1472/2011

 

A szexuális kizsákmányolás gyanújára a jelzőrendszer még nem reagál, a bizonyíték pedig már későn érkezik. A gyermekprostitúció ellen, a gyermekek védelmében azért sem képes a rendszer hatékonyan fellépni, mert nincs belső együttműködés, ismeret, szakmai útmutató, eljárásrend – állapította meg az ombudsman, aki azt is észrevételezte, hogy a rendőrök elkövetőként és nem áldozatként kezelik a prostitúción ért gyermekeket.

A leginkább a 14-17 év körüli, rossz családi és anyagi körülmények között élő lányok veszélyeztetettek. Általában nincs mögöttük megtartó család, többeket már gyermekkorukban ért szexuális zaklatás. Szabó Máté ombudsman – egyben gyermekjogi biztos – vizsgálati jelentésében olvasható, hogy a gyermekprostitúcióval, vagy annak gyanújával csaknem minden fellépni hivatott szerv találkozott már. Mivel azonban a jelenség a legtöbb esetben rejtve marad, az esetek valódi számát nem lehet meghatározni – derült ki a megkérdezett hivatalok válaszaiból.

A vizsgálat feltárta azt is, hogy a speciális ismeretek, szakmai protokollok, gyakorlati útmutatók hiányában a gyermekvédelem szakemberei nem tudnak kellő időben és hatékonysággal cselekedni a megelőzés érdekében, és nem képesek megfelelő segítséget nyújtani a prostitúció áldozatává vált gyermekeknek. Amikor a prostituálódás gyanúja felmerül, még elejét lehetne venni egy később már visszafordíthatatlan folyamatnak. A gyermekjóléti szolgálatok és a jelzőrendszer többi tagja  azonban tart az esetleges alaptalan gyanúsítás következményeitől. A puszta gyanú hatására még nem intézkedik, nem teszi meg a gyermek védelméhez szükséges lépéseket, várja a bizonyítékot, vagy legalább azt, hogy egy másik jelzőrendszeri tag jelezzen.

Ezt a szakmai tétlenséget az állampolgári jogok biztosa nem fogadja el. Már a gyanú felmerülése is indokolttá teszi a gyermekek védelmére hivatott szervek intézkedését, a veszélyeztető okok feltárását, sőt lehetőség szerinti megszüntetését – tisztázza jelentésében Szabó Máté. A megkérdezett hivatalok tájékoztatásából azonban kiderült, hogy a munkatársaik nem rendelkeznek a szükséges speciális ismeretekkel, gyermekprostitúcióról szóló konferencián, tréningen, továbbképzésen nem vettek részt, és nem léteznek olyan szakmai protokollok sem, amelyek megfelelő szakmai útmutatót, formalizált eljárásrendet nyújtanának számukra.

A gyermekotthonok a bizalmi kapcsolat és az otthonhoz való kötődés kialakításán, valamint a személyes beszélgetéseken kívül nem rendelkeznek olyan eszközökkel, amelyek alkalmasak volnának az ott ellátott gyermekek hatékony és biztonságos védelmére. A gyermekotthon nem zárt intézmény, az otthon munkatársai csak korlátozhatják a gyermek kimenőjének idejét, ezért sok esetben csak késedelmesen, illetve a szökésből visszatért gyermek meghallgatásán készült jegyzőkönyvből értesülnek a távolléte idején történtekről. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a szökött gyermekek rossz társaságba, akár őket szexuálisan kihasználó bűnözői csoportok hatása alá kerülnek, és ebben a körben gyakori az alkoholizmus, a drogozás, a prostituálódás.

A rendőrség szerepével kapcsolatos kérdéseire kapott válaszokból a biztos megállapította, hogy az intézkedő rendőrök elkövetőként, és nem áldozatként tekintenek a gyermekekre, büntető- vagy szabálysértési eljárást indítanak ellenük, ha prostitúción érik őket. Másfelől viszont a rendőrség a bűnmegelőzésre hivatott kampányaiban az általános és középiskolák tanulóinak, valamint az intézeti nevelteknek felvilágosító programokat, előadásokat tart, a gyermekekkel megismerteti a prostitúció, a prostitúcióra kényszerítés veszélyeit.

A biztos a nemzeti erőforrás minisztert egyebek között arra kérte fel, hogy segítse a gyermekvédelmi jelzőrendszer munkájának szakmai támogatását és dolgoztassa ki a gyermekprostitúció megelőzésének módszereit. Szabó Máté a belügyminiszternek a többi között azt javasolta, hogy a gyermekprostitúció jelenségéről, illetve az annak visszaszorítására, és megelőzése érdekében tehető rendőri intézkedésekről továbbképzésen oktassák az állományt.

A teljes jelentés olvasható a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201101472.rtf oldalon.