null A gyermekotthonban nevelkedő, speciális szükségletű gyermekek oktatáshoz való jogának érvényesüléséről foglalt állást az alapvető jogok biztosa

Egy alsó tagozatos, gyermekotthonban nevelkedő tanuló oktatáshoz való jogának érvényesülése tekintetében súlyos visszásság merült fel - állapította meg jelentésében dr. Kozma Ákos ombudsman. A jelentés rendszerszintű, mind a szabályozást, mind a gyakorlatot érintő problémákra mutatott rá. Az alapvető jogok biztosa az emberi erőforrások miniszteréhez fordult, kérte a sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében az iskolából kizárást lehetővé tevő fegyelmi büntetés eltörlését vagy legalább hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tanuló állapotának megfelelő új iskola kijelölésére a szakértői bizottság közreműködésével.

Az alapvető jogok biztosa egy speciális lakásotthonban elhelyezett enyhe értelmi fogyatékossággal élő, speciális szükségletű tanuló ügyében indított vizsgálatot. A gyermek ekkor már több mint egy éve nem járt iskolába, nem jutott hozzá a fejlődéséhez szükséges más ellátásokhoz sem.

Dr. Kozma Ákos az AJB-745/2020. számú ügyben készült jelentésében feltárta, hogy a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű tanulót iskolából kizárás fegyelmi büntetéssel sújtotta. Az iskola nevelőtestülete ezen intézkedésével „felülbírálta” a szakértői bizottságok által kiadott véleményt, aminek épp az a célja, hogy biztosítsa a megfelelő oktatás feltételeit. Az ilyen kizáró iskolai döntés következményei súlyosak, ugyanis ekkor az érintett tanuló törvényes képviselőjének lenne a feladata megfelelő másik iskola megtalálása iskolai segítséggel. A sajátos nevelési igényű tanulót azonban eleve csak a szakértői véleményben kijelölt iskola veheti fel, veheti át. Így a törvényes képviselő jogszerűen, különösen néhány nap alatt csak akkor találhatna megfelelő iskolát, ha az iskolaváltást a szakértői bizottság szinte soron kívül jóváhagyja.

Dr. Kozma Ákos ombudsman megállapította, hogy a tanuló fegyelmi büntetéssel való kizárása miatt a további oktatásban való részvétele tartósan akadályozottá válhat, a törvényi garanciák nem érvényesülnek, mindezek pedig hatásukban alkalmasak arra, hogy a jogbiztonság követelményével és az érintett tanulók oktatáshoz való jogával összefüggő visszásságot okozzon.

Az ombudsman feltárta emellett az egyedi ügyben, hogy – bár a körülmények feltárása egyértelműen indokolhatta – a köznevelési törvény által rögzített iskolakijelölésre megállapított eljárási határidőt mind az elsőfokú, mind a másodfokon eljáró köznevelési hatóság túllépte.

Az alapvető jogok biztosa az emberi erőforrások miniszteréhez fordult, kérte a sajátos nevelési igényű gyermekek tekintetében az iskolából kizárást lehetővé tevő fegyelmi büntetés eltörlését, vagy legalább hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre a tanuló állapotának megfelelő új iskola kijelölésére a szakértői bizottság közreműködésével. A szabályozás kiegészítését kezdeményezte annak érdekében, hogy a nevelésbe vételi határozat tartalmazza a kirendelt gyermekvédelmi gyám, helyettes gyermekvédelmi gyám telefonszámát és elektronikus postacímét is. Javasolta a miniszternek, hogy hozzanak létre a kettős szükségletű gyermekek ellátására specializálódott olyan intézményeket, amelyek alkalmasak az ott elhelyezett gyermekek gondozására, nevelésére, oktatására. A biztos szerint szükséges olyan képzés, továbbképzés indítása, amely kifejezetten a kettős szükségletű gyermekek ellátására készíti fel a nevelőszülőket.

Dr. Kozma Ákos az egyedi ügyben felkérte a szakszolgálat igazgatóját, hogy fordítson figyelmet arra, hogy a hivatalos honlapon tüntessék fel a kirendelhető gyermekvédelmi gyámként, helyettes gyermekvédelmi gyámként kirendelhető személy nevén, telefonszámán kívül az elektronikus postacímét. Kezdeményezte az iskola igazgatójánál, hogy a jövőben fordítson kiemelt figyelmet a gyermekek tankötelezettség-teljesítését biztosító jogszabályi rendelkezések betartására. 

A jelentés ide kattintva érhető el.