null A gyermekjogi rendezvényről

Nemzetközi rendezvény az ombudsmannál a gyermekjogok napján

 

Az Európai Ombudsman főtitkára elismerését fejezte ki Szabó Máténak az állampolgári jogok védelmében mutatott magas szintű elkötelezettségéért, és azért, ahogyan a tevékenységében előmozdítja a magyar és az európai jogrend érvényre jutását. Ian Harden azon a nemzetközi rendezvényen beszélt, amelyen bemutatták az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2009. évi jelentésének és gyermekjogi projektjének angol nyelvű összefoglalóját.

Az uniós polgárok a saját országukban élik át azt, ahogyan az európai jog érvényesül. Ezzel kapcsolatos panaszaival minden állam polgára a maga ombudsmanját keresheti meg. A nemzeti ombudsmanok teljes egyenlőségen alapuló európai együttműködése pedig egyebek között ahhoz járul hozzá, hogy összhangban legyen a nemzeti és az uniós jogérvényesítés – fejtette ki Ian Harden.

Szabó Máté országgyűlési biztos a gyermekjogok napján tartott rendezvényen a többi között arról beszélt, hogy míg a felnőttek társadalma jórészt még a Gutenberg-galaxisban – azaz a könyvek, a papíralapú ismeretek világában – él, addig a ma gyermeke már az Internet Google-galaxisában tájékozódik. Ezért is fontos, hogy a felnőttek megfelelően használt internetes eszközöket is bevonjanak a nevelés-oktatás eszköztárába, tudván, hogy ezzel az emberi jogok kultúráját is közelebb vihetik a fiatalokhoz.

2006 óta folyamatosan növekszik az ombudsmanhoz benyújtott panaszok száma, és csaknem minden második a jogbiztonság valamilyen sérelméről számol be. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a panaszokra reagáló tevékenysége mellett úgynevezett proaktív, az ügyeknek elébe menő éves projekteket is kezdeményez. Ilyen volt például a hajléktalanok, az idősek, a fogyatékosok jogérvényesítése, a gyülekezés joga, a közlekedés vizsgálata, a válság hatása az állampolgárok pénzügyeire. A gyermeki jogok folyamatos elemzésének sorozatában az idei projekt a családban és a családpótló ellátásban nevelkedő fiatalok helyzetét vizsgálta.

Herczog Mária, az ENSZ gyermekjogi bizottságának magyar tagja, az Eurochild szervezet elnöke az ombudsman tevékenységét azért is fontosnak nevezte, mert az ENSZ-nek és más szervezeteknek nincs lehetőségük arra, hogy az egyes országokban saját eszközeikkel kísérjék figyelemmel a tevékenységük hatását, következményeit. A szükséges információkat a gyermekjogi biztosok, Magyarországon – külön gyermekjogi ombudsman hiányában – az állampolgári jogok országgyűlési biztosa megállapításain keresztül szerzik meg.

A gyermekeket általában először a kötelességeikre figyelmeztetik, a jogaikról kevés szó esik. Nemzetközi felmérések szerint a magyar fiatalok jogtudatossága az európai átlag alatt van, csak minden harmadik van tisztában azzal, hogy jogok is megilletik – és még kevesebben ismerik is ezeket. Pedig a saját jogok ismerete egyúttal a mások jogainak felismerését is jelenti – fogalmazott Herczog Mária, aki a közelgő magyar uniós elnökséget arra is nagyszerű alkalomnak tekinti, hogy ráirányítsák a figyelmet a gyermeki jogok fontosságára.