null A gyermekétkeztetés minőségéről

Ombudsmani fellépés a gyermekétkeztetés minőségéért

AJB-257/2012. (AJB 560/2011)

 

A közétkeztetés mennyiségi és minőségi problémáinak láttán Szabó Máté ombudsman még tavaly nyáron javasolta, hogy egységes új jogszabály garantálja a gyermekétkeztetés követelményeit. A helyzetet súlyosbította, hogy 2011-ben hatályon kívül helyezték a gyermekek közétkeztetésére vonatkozó korábbi rendeletet. Az illetékes minisztériumok – korábbi álláspontjukat felülvizsgálva – elfogadták a biztos javaslatát, törvénymódosítással a kormány feladatává tennék az új szabályozás kidolgozását.

A biztos több szülő panasza alapján indított vizsgálatában még jó fél évvel ezelőtt azt állapította meg, hogy a közétkeztetéssel kapcsolatos kifogások a megfelelő szabályozás hiányára is visszavezethetők, és bár az országos tiszti-főorvos ajánlásai jelentenek valamelyes támpontot, sérülhet a gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való joga, csorbul a jogbiztonság.

Minőség, mennyiség, a speciális igényű gyermekek ellátása, az iskolai büfék kínálata, az egészséges ivóvíz használata, a főzés és a kulturált étkeztetés tárgyi és személyi feltételei, az anyagi források, a térítés díjak – a biztos szerint az egységes szabályozásnak tartalmaznia kellene a többi között ezt is, de azt is, hogy mi tartozik a közétkeztetés fogalmába, milyen intézményeken át nyújtható, milyen szerepet kapna benne az iskola-egészségügy, milyen forrásokból mely költségeket kell fedezni. Szabó Máté az érintett szaktárcák figyelmébe ajánlotta megállapításait, javaslatait, és a közétkeztetés szabályrendszerének átfogó felülvizsgálatát, új és egységes, komplex jogszabály létrehozását kérte a kormánytól.

Többszöri levélváltást követően a közigazgatási és igazságügyi, valamint a nemzeti erőforrás miniszter – egyeztetések sorozatát követően, a korábbi álláspontját felülvizsgálva – arról tájékoztatta a biztost, hogy együtt javasolták a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítását. Ha ezt a jogalkotó elfogadja, a törvény a Kormány feladatává teszi a gyermekétkeztetésre vonatkozó részletes szabályozás megalkotását, a garanciális szabályok miharabbi előkészítését és érvényre juttatását.

Az ombudsman jelentése a /documents/10180/143994/201100560.rtf/6aaacf61-5162-4816-92f4-3d25590199f1 oldalon olvasható.