null A gyermekekkel foglakozó szakemberek felkészültségéről

A gyermekeket érintő eljárások szakembereinek felkészültségéről

AJB-2614/2012

 

A gyermekekkel kapcsolatba kerülő szervek, hatóságok és intézmények szakterületeiknek megfelelően, de egymástól eltérően értelmeznek bizonyos alapvető fogalmakat, ami a jogbiztonság elvét sérti. Szabó Máté ombudsman szerint emellett a gyermeki jogok maradéktalan érvényesülését gátolhatja a gyermekeket érintő eljárásokban részt vevő, valamint a velük közvetlenül foglalkozó szakemberek képzésének, továbbá az alkalmasságuk mérésének a hiánya.

A gyermekekkel eljárásokban kapcsolatba kerülő hivatásos szakemberek felkészültségét, képzettségét vizsgálta az alapvető jogok biztosa és megállapításait megküldte a belügyminiszternek, a közigazgatási miniszternek és az emberi erőforrások miniszterének. Szabó Máté jelentésében jogsérelmekre, vagy azok veszélyére hívta fel a figyelmet. Közöttük például arra, hogy a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szervek, hatóságok és intézmények szakterületeiknek megfelelően, de egymástól eltérően értelmeznek bizonyos alapvető fogalmakat. Itt a jogbiztonság csorbul. Az esélyegyenlőség elve szempontjából probléma, hogy több vizsgált szervnél, például a rendőrségnél, a pártfogó felügyelői szolgálatnál, a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézményeiben, javítóintézetekben, a gyámhatóságnál hiányoznak az esélyegyenlőségi tervek és programok és nem alkalmaznak esélyegyenlőségi szakembereket.

Az ombudsman megállapítása szerint állandósítja a gyermekeket megillető védelemhez és gondoskodáshoz való jog sérülésének lehetőségét, hogy hiányosak a gyermekekkel közvetlenül foglakozó, a velük kapcsolatos eljárásokban részt vevő szakemberek antidiszkriminációs ismeretei és hiányoznak a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok.

A vizsgálat során Szabó Máté arról is érdeklődött, hogy a gyermekeket érintő eljárásokban biztosítottak-e a nemzetiségi, idegen nyelvi, jelnyelvi nyelvhasználat feltételei.  Az érdemi választ több esetben megkerülve a megkérdezettek csak azt a tájékoztatást adták, hogy ilyesmire nincs szükség. Sérti a tisztességes eljáráshoz való jogot, egyúttal az anyanyelvhasználathoz való jog sérelmének közvetlen veszélyét idézi elő, hogyha valamelyik intézmény az igény hiányára hivatkozva nem gondoskodik a különben szükséges tolmácsról, jeltolmácsról.

A biztos álláspontja szerint a gyermekekkel foglakozó szakemberek elméleti felkészültségén túl szükséges az is, hogy rendszeres szakmaközi megbeszéléseken, tréningeken tapasztalatcserére alkalmat adó konferenciákon vegyenek részt – írta az illetékes minisztereknek is megküldött jelentésében Szabó Máté alapjogi biztos.

A jelentés a /documents/10180/143994/201202614.rtf/fe174e9d-c605-4512-81ae-d240fef710a9 oldalon olvasható.