null A gyermekápolási táppénzről

A kórházban lévő gyermek mellett tartózkodó szülő nem jogosult táppénzre

AJB 1362/2012.

 

A kórházban ápolt gyermek után is járjon a gyermekápolási táppénz. Az ombudsman érveit elvben támogathatónak tartotta az azóta átalakult Nemzeti Erőforrás Minisztériuma is.

A gyermekek kórházi ápolásának idejére a szülők nem jogosult gyermekápolási táppénzre. A gyerekük mellett a kórházban tartózkodó szülők olyan megoldást találtak, amely a lehető legkevesebb jövedelem-kieséssel jár, és úgy teszi lehetővé, hogy távol maradjanak a munkahelytől, hogy annak elvesztését nem kockáztatják. A módszer egyszerű, de jogellenes: a háziorvosuk saját betegségükre hivatkozva, vagy másik gyermekük jogán kiírja őket.

Országos Gyermekegészségügyi Intézet igazgatója erre a helyzetre hívta fel Szabó Máté ombudsman figyelmét. Az alapvető jogok biztosa megállapította, hogy a jogbiztonság követelményével ellentétes az a gyakorlat, melynek során valamennyi érintett (a szülő, a háziorvos, a kórházi személyzet) bevett, megszokott eljárásként fogadja el a jogszabályt kikerülő vagy jogszabályellenes magatartást.

Az egyes enyhébb lefolyású, de már kórházi ellátást igénylő betegségek esetében a legtöbb szülőnek lehetősége van arra, hogy a rendes évi szabadságából írasson ki annyi időt, amennyit a gyermeke mellett kíván maradni. Belátható azonban az is, hogy a tartósan beteg, és tartósan, vagy időszakosan visszatérően kórházi ellátásra szoruló gyermekek szüleinek ilyen lehetőségei korlátozottak, illetve végesek. Ők hosszabb időtartamban csak a munkahelyük és a család anyagi biztonságának kockáztatásával, vagy táppénzcsalással tudnak a gyermek mellett tartózkodni.

Az ombudsman, aki kiemelten foglalkozik a gyermeki jogok védelmével, szakmai szervezetek és a szakminisztérium véleményét kérte. Szabó Máté egyetértett a minisztériumnak azzal az érvelésével, mely szerint a folyamatos kapcsolattartás jogából nem vezethető le olyan állami kötelezettség, amely a szülő számára a gyermek kórházi ellátásának idejére is – benntartózkodása esetén – lehetőséget teremtene táppénz igénybe vételére. A biztos azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben erre társadalmi igény jelentkezik, és rendelkezésére áll a szükséges forrás, a kellő garanciák és a védelmi mechanizmusok beépítése mellett indokolt lehet az egészségbiztosítási jogszabályok módosítása, a szülők számára kedvezőbb szabályozás, amely megfelel a jogbiztonság elvének.

A jelentés a /documents/10180/143994/201201362.rtf/53ff1d36-2a5a-405f-9899-d05285d6d775 oldalon olvasható.