null A guberálás szankcionálása a Józsefvárosban

A megelőzéssel egyet lehet érteni, az üldözéssel és a kirekesztéssel nem - visszás a guberálás szankcionálása a Józsefvárosban

 

A guberálás szabálysértéssé nyilvánításával és szankcionálásával aránytalanul korlátozta kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek jogait a józsefvárosi önkormányzat és ez alkotmányos visszásság forrása – állapította meg jelentésében az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Szabó Máté felkérte a kerület képviselő-testületét, hogy 60 napon belül vizsgálja felül és helyezze hatályon kívül a kifogásolt rendelkezéseket.

 

Az önkormányzat jogi indokkal nem tudta alátámasztani a guberálás szankcionálását – így látja Szabó Máté ombudsman, aki civil szervezetek jelezései nyomán indított hivatalból vizsgálatot. A biztos jelentése rámutat arra, hogy jelen pillanatban egyetlen magasabb szintű tételes jogi rendelkezés sem tiltja vagy engedi meg önmagában a guberálást, ahhoz a jogrendszer alapvetően semleges módon viszonyul.

 

A jogállam egyik fő ismérve ugyanis, hogy a jogalkotónak igazolnia kell, hogy a szabálysértési szankciónak van valódi alkotmányos célja, hiszen a szankciók alkalmazása (pl. pénzbüntetés, elzárás kiszabása) már alkotmányos jogokat érint. A biztos arra is utal jelentésében, hogy a guberálás külön szankcionálására irányuló önkormányzati szabályozás valójában ésszerű indok nélkül hozza hátrányos helyzetbe a guberálókat: a rendelet így az egyenlő bánásmód követelményével is ellentétes.

 

Jelentésében a biztos utal arra is, hogy az ilyen és hasonló önkormányzati „rendszabályok" nemegyszer eleve alkalmazhatatlanok: nincs visszatartó erejük, csak az eleve kiszolgáltatott emberek további megalázására alkalmasak. A csekély jövedelemmel még rendelkezők számára pedig a pénzbüntetés gyakran csak aránytalan áldozatok árán fizethető meg, és még súlyosabb élethelyzetbe juttatja őket.

 

A probléma merev, rendészeti megközelítése, az érintettek stigmatizálása ellentétben áll az egyenlő méltóság mindenkori jogállami normáival – figyelmeztet az állampolgári jogok országgyűlési biztosa. Az ombudsman szerint nem áll meg az az érv, hogy aki guberál, az szemetel is egyben. Az önkormányzatok rendelkezésére állnak a szükséges jogi eszközök, amelyekkel felléphetnek a guberálás esetleges nemkívánatos és jogellenes kísérőjelenségeivel, a szemeteléssel, zajongással, stb. szemben.

 

A szelektíven gyűjtött hulladék, az újrafelhasználható másodnyersanyagok (pl. papír) tulajdonjogi helyzetének, ezek esetleges eltulajdonításának minősítése kapcsán a jelentés felhívta a figyelmet, hogy a hulladékgazdálkodási törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, illetve az ezeket értelmező bírói gyakorlat között ellentmondás áll fenn. A jogbiztonság követelményét sértő helyzet rendezése érdekében az ombudsman a szabályozás kiegészítésére kérte fel a vidékfejlesztési minisztert.

 

A jelentés a http://www.obh.hu/allam/jelentes/201101232.rtf oldalon olvasható