null A fogyatékossággal élőket segítő kutyák alkalmazásának körülményeiről - az államtitkárság válasza az ombudsman utóvizsgálatára

Egyetért a szociális ügyekért felelős államtitkárság az alapvető jogok biztosának megállapításaival, azokat intézkedéseiben figyelembe is veszi. Erről kapott tájékoztatást Székely László ombudsman, aki előrelépést tapasztalt a fogyatékossággal élő embereket segítő kutyák alkalmazását érintő szabályozásban, azonban a gyakorlat ellentmondásaira is felhívta a figyelmet.

Az ombudsman már 2008-ban is vizsgálta a vakvezető kutyákkal közlekedők jogait. A biztos akkor kezdeményezte olyan jogszabályi rendelkezések megalkotását, amelyek elrendelik, hogy a vakvezető kutyával közlekedők az élelmiszer-elárusító helyekre a segítő kutyáikkal is bejussanak, a mindennapi szükségleteik kielégítése során ne érje őket hátrány a fogyatékosságuk miatt. Az illetékes miniszter az akkori ombudsmani kezdeményezéssel egyetértett, a jogszabályi védelem körét kiterjesztette az úgynevezett segítő kutyára, amely a fogyatékossággal élők segítségére van az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joguk gyakorlásában, önálló életvitelük támogatásában, veszélyhelyzetek elhárításában.

Az alapvető jogok biztosa négy évvel a jogszabály-módosítás hatályba lépése után utóvizsgálatban tekintette át a segítő kutyák alkalmazásának gyakorlatát. Székely László előrelépést tapasztalt, a korábbinál lényegesen kevesebb a korlátozás. A megkeresett közszolgáltatók például akadálymentes és a segítő kutyával is megközelíthető ügyfélszolgálati irodákat, várótermeket, eladó tereket alakítottak ki. Egyes kereskedelmi üzletláncok is kiemelt figyelmet fordítanak a munkatársaik tájékoztatására, továbbképzésére, oktatására. Forgalmi okokból ugyan nem minden esetben lehetséges, de ha tehetik, a mozgólépcsőt is leállítják, ha valaki segítő kutyával akar lejutni a metróhoz.

A kiképző szervezetek szerint viszont egyes területeken továbbra is megtiltják a belépést segítő kutyákkal. Ennek hátterében a jogszabály ismeretének hiánya, vagy nem megfelelő ismerete és a jogszabályi kötelezettségek ellenőrzésének hiánya állhat. A jogi szabályozással kapcsolatban a vizsgálat feltárta, hogy nincs összhangban a segítő kutyák alkalmazását szabályozó rendelet és a szabálysértési törvény. A rendelet szerint a segítő kutyára nem kell szájkosár, a törvény ezzel szemben leszűkíti a segítő kutya fogalmát a vakvezető, illetve a mozgáskorlátozottakat segítő kutyára és így hangot jelző, rohamjelző, személyi segítő, valamint a terápiás kutyát alkalmazó embereket hátrányos megkülönböztetés éri. Problémaként merült fel az is, hogy a hatályos jogszabályok, a még kiképzés alatt álló, tanuló segítő kutyák helyzetét sem rendezik megfelelően. Nehezíti a kiképző szervezetek és kutyára várakozók életét az is, hogy nincs elegendő pályázati forrás a segítő kutyák kiképzésére.

Székely László alapjogi biztos az illetékes minisztériumokhoz fordult. A szociális ügyekért felelős államtitkárság válaszában arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy egyetért a biztos jelentésében tett megállapításokkal, azokra az intézkedések során figyelemmel lesz, a megoldás érdekében, a többletforrások ügyében pedig egyeztetést szándékozik kezdeményezni a Nemzetgazdasági Minisztériummal.