null A fogyatékossággal élő fogvatartottak jogainak érvényesüléséről - AJB-1161/2009

A fogyatékossággal élő fogvatartottak jogainak érvényesüléséről

AJB-1161/2009

 

Belátható időn belül teremtsék meg a kényszergyógykezelt betegek és a kivizsgálásra beutalt fogvatartottak elhelyezésére szolgáló Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) korszerű működésének feltételeit, fontolják meg, hogy az intézményt az egészségügyi miniszter felügyelete alá helyezik. Szabó Máté ombudsman tavaly őszi ajánlására az egészségügyi miniszter elsősorban nem az irányítás átvételét, hanem a megfelelő körülmények biztosítását mondta megoldásnak. Az igazságügyminiszter pedig közölte: nincs pénz és nincs szakmai egyetértés.

A fogyatékossággal élő fogvatartottak alkotmányos jogainak érvényesülését az ombudsman 2009 őszén átfogó vizsgálatban tekintette át. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI), a Bv. Központi Kórházában, Tökölön és a Nagyfai Bv. Intézet Krónikus Utókezelő Részlegében az emberi méltósághoz való jogot és az esélyegyenlőség elvét érintő több visszásságot állapított meg. Hol a leromlott épületek állapota, hol a nagy létszámú kórtermek problémája, hol az akadálymentesítés hiánya, hol pedig a létszámstop miatt betöltetlen állások, a szakemberhiány tűnt fel a vizsgálat során.

A biztos ajánlásaira az IMEI esetében az egészségügyi miniszter egyebek között azt is válaszolta, hogy egy magas biztonsági fokozatú pszichiátriai egység kialakítása érdekében a tárca már korábban egyeztetést kezdeményezett az érintett szervekkel. Az igazságügyi és rendészeti miniszter tájékoztatása szerint elsősorban anyagi okok akadályozzák az IMEI állapotainak rendezését, de a szakmai egyeztetéseken sem sikerült előbbre jutni. Az ombudsman felkérte a minisztert az egyeztetések mielőbbi folytatására és a szakmai koncepció kidolgozására.

A biztos ajánlást tett arra is, hogy teremtsék meg az olyan betegek további egészségügyi ellátásának biztonságos feltételeit, akiket a Büntető Törvénykönyv 2010. május 1-én életbe lépő módosítását követően elbocsátanak az IMEI-ből. A Btk.-módosítás hatálya nem terjed ki a május 1. előtt jogerősen kényszergyógykezelésre ítéltekre, ezért megfelelő idő áll rendelkezésre a feltételek megteremtésére – reagált a miniszter. Az ombudsman álláspontja szerint azonban megkérdőjelezhető a szabályozás alkotmányossága. A bíróság a kényszergyógykezelés felülvizsgálata során orvosolhatja a problémát, ami újra felveti a pszichiátriai intézeti elhelyezés megoldatlanságát, ezért a biztos az ajánlását fenntartotta.

A 2009 őszi további ajánlásokra részben pozitív, részben anyagi nehézségekre hivatkozó válaszok érkeztek. A Nagyfai Bv. Intézethez vezető rendkívül rossz minőségű út felújításához nincsenek meg a költségvetési források, a biztos azonban – az élethez való jog sérelmének közvetlen veszélyére tekintettel – fenntartotta az ajánlását. 2010 februárjában az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban egyeztetés kezdődött azokról a jogokról, amelyek büntető eljárás során megilletik a fogyatékossággal élő, illetve a gondnokság alatt álló terhelteket. A biztos szerint a kirendelt, de a nyomozás során sokszor jelen nem levő védő nem biztosítja megfelelően a fogyatékossággal élő terhelt jogainak védelmét. Szabó Máté azt javasolja, hogy a büntetőeljárásról értesítsék a törvényes képviselőt, és tegyék lehetővé a kommunikációt segítő személyek aktívabb részvételét.